header image

Magazin Primorsko-goranske županije "Zeleno i plavo"

Iz tiska je izašao 34. broj magazina Primorsko-goranske županije "Zeleno i plavo".

Svoj besplatni primjerak magazina podignite u sjedištu Županije - Adamićeva 10, radnim danom od 8:00 do 20:00 sati ili naručite na broj 051 / 351 600.

Dobitnici nagradne križaljke iz 33. broja ZiP-a
(pristiglo 521 koverti, dopisnica i razglednica)

Ručak/večera za dvije osobe u restoranu "Perun" Mošćenice

Katica Mijatović
Giuseppe Carabino 2
51000 Rijeka

Bojan Kukuljan
Ede Jardasa 35
51000 Rijeka

Nikola Mudrovčić
Kralja Tomislava 43
Novi Vinodolski

Monografija Petra Trinajstića "Primorsko-goranska županija"

Luigi Satalić
V.Gortana 34 a
51554 Nerezine

Helleonora Vizintin
Vere Bratonje 26
51 000 Rijeka

Miljenko Pavišić
Stara cesta 6
47 300 Ogulin

Foto-monografija Ivice Tomića "Rijeka svijeta bez photoshopa"

Tereza Novosel
Lovorik 2
51 500 Krk

Tonka Frolja
Stari Grad 15
51 417 Mošćenička draga

Noa Jurešić
Pulac 63
51 000 Rijeka

Knjiga Borivoja Dovnikovića "Karikature"

Mirjana Prijić
Mali dol 64
51241 Križišće

Hrvoje Martinović
Kvaternikova 70a
51 000 Rijeka

Vid Marić
Čavalsko 1
51000 Rijeka

Knjiga Drage Kraljevića "Istranin u Rimu"

Biserka Lončarić
Štale 27a
51 253 Bribir

Zoran Smokrović
Kastavska cesta 23b
51 211 Matulji

Anka Buterin
Žrtava fašizma 11
51 415 Lovran

Knjiga čakavske poezije "Duša zdola kamika"

Frida Kruljac
Labinska 5
51 000 Rijeka

Nika Rakoš
Viškovo 150b
51 216 Viškovo

Neda Stašić
Fiorella la Guarida 2
5100 Rijeka

Komplet promidžbenih poklona PGŽ

Miroslav Butorac
Korzo Vinodolskog zakona 21
51 250 Novi Vinodolski

Ozren Gallat
Čandekova 36
51 000 Rijeka

Dora Mrakovčić
Pomerio 27
51 000 Rijeka

Tihomir Kosanović
Franje Račkoga 13
51 326 Vrbovsko

Irena Simunović
Novo naselje 34, Buzdohanj
51219 Čavle

Renata Lakotić
Gustilo 29
51301 Brod na Kupi

Damir Grgurić
Balokovićeva 63
10 020 Zagreb

Mladen Mihelčić
Sleme 2
51316 Lokve

Dragan Radović
Mihanovićeva 38
51 000 Rijeka

Marija Pavačić
Žminjska 9
51000 Rijeka

CD festivala "Kvarnerić 2013"

Ana Dobrec
M. Piškulića 5
51 000 Rijeka

Sabina i Tijana Andrejević
Lesišćina 14
52 426 Lupoglav (istarski)

Franjo Bartol
Branka Blečića 2
51000 Rijeka

Adam Filipović
Kosići 141
51500 Krk

Vesna Sobol
Ružić slo 84
51226 Hreljin

Draženka Kalem
I.G Kovačića 151
51314 Ravna gora

Ivan Mrakovčić
Gornja kala 2
51521 Punat

Laura Šegulja
Spinčići 255
51215 Kastav

Vesna Pleše
Drage Gervaisa 58
51000 Rijeka

Gordana Stanojević
Vozišće 18
51216 Viškovo

ispiši stranicu ispiši stranicu