Novosti

>

13. 11. 2017

Press kolegij: projekt LNG terminala nije prihvatljiv Županiji

LNG terminalNa današnjem redovitom susretu s novinarima, župan Zlatko Komadina izvijestio je o zaključenim natječajima za projekte u prekograničnoj suradnji, a pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Koraljka Vahtar-Jurković o gradnji zdravstvenih projekata i tijeku rasprave o LNG terminalu.

Župan Komadina izvijestio je da su Ceste Rijeka u stanju pune pripravnosti. Proglašeni su zimski uvjeti za Gorski kotar i ceste se čiste. Iako je na nekim mjestima bilo problema, ekipe su na terenu. Osigurana je sol, a Županija je osigurala ukupno 15 milijuna kuna u proračunu kroz Županijsku upravu za ceste za pripravnost i postupanje koje je u tijeku.

Primorsko-goranska županija je po pitanju Interreg programa prva u Hrvatskoj. Upravo su iz EU fonda za regionalni razvoj zaključeni natječaji prekogranične suradnje Italije i Hrvatske. Ukupno je projektnih prijedloga u vrijednosti od 18.6 milijuna kuna i tu je od hrvatskih partnera Primorsko-goranska županija u vrhu: u 3 projekta je vodeći partner. Na području naše županije alocirano je oko 1.8 milijuna kuna.

Na prethodnom kolegiju župana, rekao je Komadina, usvojen je rebalans proračuna i vrše se dodatne raspodjele sredstava za razne projektne prijedloge naših gradova i općina. Tako su između ostalih, Gradu Rijeci dodijeljena sredstva za obalnu šetnicu na plaži Kostanj, Općini Malinska-Dubašnica za zaštitu jadranske pomorske baštine i Gradu Kastvu za izradu studije oko Doma kulture.

Pročelnica Vahtar-Jurković izvijestila je o gradnji zdravstvenih objekata i iznijela mišljenje o najavljenoj gradnji LNG terminala na Krku.

Pripremljene su dozvole za dvije zgrade domova zdravlja na našem istočnom i zapadnom priobalju. U proljeće je bila spremna građevinska dozvola za novi Dom zdravlja u Opatiji. Površina će biti oko 2000 m2, a predviđena vrijednost radova nešto više od 30 milijuna kuna.

Druga građevinska dozvola, koja je postala pravomoćna u listopadu, odnosi se na Dom zdravlja u Novom Vinodolskom. Površina objekta bit će 500m2 i tu su troškovi procijenjeni na nešto više od 10 milijuna kuna.

Po pitanju procjene utjecaja na okoliš LNG terminala, pročelnica je izvijestila da je u tijeku javna rasprava. Studija utjecaja na okoliš od prvog dana dostupna je na web stranicama ministarstva, a u papirnatom obliku u Gradu Rijeci u info centru na Korzu, kao i u Općini Omišalj. Pitanja i primjedbe mogu se uputiti upisivanjem u knjigu primjedbi na navedenim lokacijama ili preko web stranice županijskog odjela za graditeljstvo.

15. studenog u 17 sati, u sportskoj dvorani u Omišlju održat će se javno izlaganje gdje će nositelj zahvata, tvrtka LNG Hrvatska, i izrađivači studije izložiti sam zahvat utjecaja na okoliš i predviđene mjere zaštite, a svi nazočni moći će postavljati pitanja i dobiti na njih odgovore.

Županijska skupština na sjednici 23.11. raspravljat će o načinu kako se ovaj zahvat, kao prva faza projekta LNG terminala, uklapa u 4 zahtjeva skupštine koji kažu da projekt mora biti ekološki, energetski, ekonomski i estetski prihvatljiv za ovu županiju.

Utvrđeno je, rekla je pročelnica, da u ekološkom aspektu projekt donosi izuzetne utjecaje: koristi se more za uplinjavanje i potrebno je izvršiti iskop 70000 m3 tla u podmorju, a zatim obaviti razastiranje tog materijala na okolnom području. Osim toga, predviđa se da će sljedećih 10 godina kao privremeno rješenje na toj lokaciji biti plutajući terminal. On će 24 sata dnevno kroz 10 godina biti izvor emisija u okoliš - zrak, vodu, more - kao i izvor buke.

U estetskom pogledu, to je najveća fizička struktura kakve nema na području riječkog zaljeva - niti kao građevine, ni kao industrijskog objekta. Duljina tog broda bit će 345 metara, širina 50 metara, a visina 50 metara iznad vodene linije, što je 4 metara više od prvog najvišeg brda u okolici. Uz terminal dolazi još i brod koji će mu dopremati plin.

"Nesporno je da bi ovakav objekt imao značajno veći utjecaj na krajobraz. U studiji nismo našli elemente kojima bi ovakav terminal davao koristi za lokalnu ili regionalnu zajednicu", rekla je Vahtar-Jurković.

U ekonomskom smislu, Republici Hrvatskoj je odobreno 50% sredstava za izradu studije, 747.000 eura, a za radove 101 milijun eura, što čini 27.92%, treba osigurati još 262 milijuna za radove i 250 milijuna dolara za nabavku broda.

Sukladno svemu, zaključila je pročelnica, za županiju ovakav projekt nije za sada prihvatljiv. Ipak, uredba o procjeni utjecaja na okoliš kaže da je predstavnik Županije dužan iznositi stav izvršnog tijela, a s obzirom da se radi o izuzetno važnom zahvatu sud će donijeti Županijska skupština i prema tome predstavnica PGŽ će glasati sukladno odluci.

ispiši stranicu ispiši stranicu