Novosti

>

17. 3. 2017

Predstavljanje projekta aneksa zgrade FMTU

U Velikoj vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki predstavljeni su strateško pozicioniranje fakulteta i projekt izgradnje aneksa zgrade.

U svojim uvodnim riječima predsjednik Županijske skupštine rekao je da je osnovna dužnost političkih funkcija pogled u budućnost, da ne vide ono što se radi već ono što će se raditi. "Ponosimo se time da ovaj fakultet ima svoju viziju budućnosti zahvaljujući sveučilištu koje ima još veću viziju budućnosti s obzirom na realizaciju kampusa", rekao je Fabijanić.

Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić rekao je da je Opatija dala veliki doprinos sređivanju imovinsko-pravnih odnosa, realizirana je prometnica koja vodi do fakulteta, a zajedno s fakultetom promišlja se budućnost ovog grada. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što je fakultet aktivan u međunarodnoj suradnji.

Rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin održao je tematsko izlaganje na temu "Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. s posebnim naglaskom na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija", na kojem je istaknuo razvoj kampusa na Trsatu kao dugoročnu orijentaciju Sveučilišta. "Nastojimo sve sastavnice Sveučilišta prebaciti na Trsat. Naravno, druga lokacija gdje želimo razvijati Sveučilište je upravo Ika, ali s posebnim fokusom na specijalističke i doktorske studije", rekao je Lučin.

Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana također je održala tematsko izlaganje, na temu "Strateško pozicioniranje Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Predstavljanje projekta izgradnje aneksa zgrade".

ispiši stranicu ispiši stranicu