Novosti

>

11. 7. 2017

Završna konferencija IPA 2012 projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini"

Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj raziniU hotelu Jadran održana je završna konferencija IPA 2012 projekta „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“. Ovaj projekt provodio je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH u suradnji s projektnim konzorcijem kojeg čine WYG savjetovanje d.o.o. Zagreb i TECHED savjetodavne usluge d.o.o. Zagreb. Financiran je od strane Europske unije, u okviru programa pretpristupne pomoći IPA 2012 za Republiku Hrvatsku, I komponenta: Pomoć u tranziciji i jačanje institucija.

Opći cilj projekta je osigurati cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava, te poboljšanje i olakšanje aktivnog i potpunog sudjelovanja nacionalnih manjina u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, uz očuvanje njihova vlastitog identiteta, kulture i tradicije.

Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati projekta koji uključuju priručnik i web portal za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te  GAP analizu rezultata provedenog istraživanja 2016. godine sa vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva, na temelju koje će se raspravljati o prioritetima budućeg djelovanja u zaštiti prava nacionalnih manjina.

Konferenciju je otvorio zamjenik župana Petar Mamula koji je istaknuo kako glavni cilj treba biti  potpuna integracija nacionalnih manjina u javni, kulturni, gospodarski i politički život, ali uz očuvanje njihova kulturnog i nacionalnog identiteta.

"Vjerujem da će istraživanja i edukacije provedene kroz ovaj projekt osnažiti vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te poboljšati njihovo sudjelovanje u cjelokupnom društvenom životu", rekao je na otvorenju zamjenik Mamula.

ispiši stranicu ispiši stranicu