Novosti

>

12. 7. 2017

Predstavljen EU projekt "Cross health"

Konferencija za medije na temu EU projekta Cross HealthU sjedištu Primorsko-goranske županije održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen EU projekt "Cross Health". O projektu su govorili zamjenica župana Marina Medarić, predsjednik Klastera i ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Vladimir Mozetič, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ Vladimir Mićović i dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci Tomislav Rukavina.

Klasteru zdravstvenog turizma Kvarnera, uz hrvatske i slovenske partnere, odobren je projekt iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva (pod akronimom " + Health/Cross Health“)".

Zamjenica župana Marina Medarić istaknula je kako je vrijednost projekta, koji će se provoditi dvije godine, 860.740,50 €, od kojeg će 85%, odnosno 731.629,42€ biti financirano iz fondova Europske unije. Klaster je projekt prijavio na natječaj u siječnju 2016. godine, a uz navedeni projekt konkuriralo je još 107 projekata. Zamjenica je rekla da uz Klaster kao nositelja projekta, s hrvatske strane u projektu sudjeluju i Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ te Medicinski fakultet u Rijeci, a sa slovenske strane Dom zdravlja Ljutomer, Dom zdravlja Ilirska Bistrica, Opća bolnica Novo Mesto i Univerzitet za logistiku u Mariboru.

"Jedan od ključnih ciljeva projekta je izrada Certifikata destinacije zdravlja kroz koji će se izraditi postupnici pružanja zdravstvene zaštite, kontrole i segmenti edukacije. To je razlog zbog čega su Medicinski fakultet i Nastavni zavod za javno zdravstvo partneri u projektu. Konačni cilj je podizanje kvalitete zdravstvene zaštite u prekograničnom području", rekao je predsjednik Klastera Vladimir Mozetič.

"Nama je interesantno da se naš kraj i Medicinski fakultet pozicioniraju kao mjesto koje će biti prepoznatljivo po tome što će sudjelovati u izradi novih standarda koji će predstavljati osnovu za daljnju certifikaciju našeg područja koje je dugi niz godina prepoznato u međunarodnim razmjerima koa mjesto gdje se potiče i razvija zdravstveni turizam. To su naši dobri potencijali, za to imamo resurse i nadam se da će ovo biti jedan od inicijatora tj. da će ovaj projekt biti poticaj za daljnji razvoj i pozicioniranje ovoga područja i zdravstvene industrije", rekao je Rukavina.

"Ljudi u ovom kraju specifični su po tome što jako puno ulažu u svoju edukaciju u zdravstvenom području. Kvalitetni kadrovi se ovdje educiraju. I oni su orijentirani upravo prema edukaciji u području pružanja zdravstvenih usluga što znači razvoj kvalitetnog kadra koji može odgovoriti na zahtjeve razvoja kvalitetnog Klastera zdravstvenog turizma i u privatnom i javnom djelu, a tu je budućnost ovoga kraja", rekao je Mićović.

Uz sve navedeno, Klaster će u okviru projekta +Health produbiti i ojačati prekograničnu suradnju institucija članica te će imati ulogu povezivanja i koordiniranja svih partnera u projektu da bi na taj način prekograničnom suradnjom razvili prekograničnu strukturu suradnje. Prekogranični centar izvrsnosti „+Health“ i zajednička prekogranična destinacija zdravlja "+ Health", kao i novi modeli upravljanja i procedura, standarda, kvalitete i certificiranja na prekograničnom području podići će kvalitetu zdravstvenih usluga, a time i poboljšati zdravlje prekograničnog područja. To će za Klaster značiti i korak bliže ispunjavanju svoje vizije da Kvarner postane poznat po visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, zasnovanim na najnovijim trendovima, ljudskim resursima i tradiciji. Za Klaster koji trenutno okuplja 29 članica iz područja zdravstva, turizma, znanosti i obrazovanja će provedba ovog projekta ujedno značiti odskočnu dasku za daljnju provedbu projekata i aktivnu promociju zdravstvene destinacije i svojih članica u programskom području te izvan njega.

ispiši stranicu ispiši stranicu