Novosti

>

3. 8. 2017

Obilazak Ribarske obale u Njivicama

Ribarska obala u NjivicamaŽupan Zlatko Komadina sa suradnicima u pratnji načelnice Općine Omišalj Mirele Ahmetović i predstavnika Županijske lučke uprave Krk obišao je Ribarsku obalu u Njivicama.

Ribarska obala izgrađena je kao jedna od dviju faza projekta rekonstrukcije i dogradnje luke Njivice ukupne vrijednosti od 19.377.964,29 kuna. Projekt je započeo s realizacijom krajem 2016. godine te je u tome dijelu za fazu A3 sufinanciran od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 2.500.000 kuna.

Primorsko-goranska županija za realizaciju ove faze osigurala je 2.750.000 kuna, dok je Općina Omišalj snosila troškove u iznosu od 3.000.000 kuna. Preostala sredstva za fazu A3 osigurala je Županijska lučka uprava Krk. Troškove druge, takozvane B1 faze izgradnje,  u ukupnom iznosu od 5.114.272,63 kn osigurala je Općina Omišalj.

"Ovo je najveća pojedinačna investicija koja je promijenila lice Njivica: kompletan parter, riva, šetnica, novi vezovi... Tako će biti diljem Krka i diljem Primorsko-goranske županije", rekao je župan Komadina. 

Načelnica Ahmetović istaknula je da je Općina Omišalj u ovu investiciju uložila 10 milijuna kuna, od čega u luku 3 milijuna, a ribarsku obalu 7. 

"Svi koji se sjećaju Njivica prije nove ribarske obale ne mogu vjerovati kada stupe na tlo ovog mjesta. To sada izgleda kao pravo turističko mjesto i pripada mu veliko treće mjesto po turističkim noćenjima na otoku Krku. Namjeravamo još i više od toga, na ovu dionicu nadovezuje se ostatak šetnice koja bi trebala biti gotova u sljedeće 4 godine", istaknula je načelnica.

Ukupna ulaganja Primorsko-goranske županije u posljednjih 10 godina, od 2008. do 2017. godine, u Županijsku lučku upravu Krk iznose 12.871.147,58 kuna. Od navedenog iznosa u razdoblju od 2009. do 2017. godine Županija je u luku Njivice uložila 4.084.588,69 kuna.

ispiši stranicu ispiši stranicu