Novosti

>

12. 3. 2018

Savez Alpe-Jadran objavio javni poziv na natječaj za prijavu projektnih ideja za sufinanciranje projekata

 Savez Alpe-Jadran objavio javni poziv na natječaj za prijavu projektnih ideja za sufinanciranje projekataSavez Alpe-Jadran objavio je javni poziv na natječaj za prijavu projektnih ideja za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza koji je otvoren do 31.03.2018. godine. Na natječaj se mogu javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije iz minimalno tri regije/države članice Saveza.

Članice Saveza su hrvatske županije Primorsko-goranska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, Karlovačka i Istarska, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, mađarska županija Vas, te slovenske općine koje zastupa Skupnost občin Slovenije (Zajednica općina Slovenije).

Projekti koji se prijavljuju za sufinanciranje mogu biti iz slijedećih tematskih područja: ruralna i zavičajna baština, umjetnost i kultura, prevencija katastrofa, gospodarstvo, energija i okoliš, ravnopravnost spolova, Europa, zdravstvena zaštita, visoko obrazovanje, inkluzija, cjeloživotno učenje, sport i turizam.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Savez Alpe-Jadran osnovan je 2013. godine u Klagenfurtu kao nasljednik Radne zajednice Alpe-Jadran. Cilj Saveza je na  fleksibilan način umrežiti različite organizacije, ustanove i tijela javne vlasti za suradnju na različitim tematskim područjima. Također, biti platforma i potpora za međuregionalnu i transnacionalnu suradnju pri razvijanju i kandidiranju projekata u okviru subvencijskih programa Europske unije, ali i podrška projektima koji se sufinanciraju sredstvima iz zajedničkog proračuna Saveza.

Odluku o pristupanju Primorsko-goranske županije članstvu Saveza Alpe-Jadran donijela je Županijska skupština 21. prosinca 2017. godine, a formalno je postala članica na sastanku Upravljačkog odbora 20. veljače 2018. godine.

Ulaskom u Savez Alpe-Jadran PGŽ je  organizacijama civilnog društva,  tijelima javne vlasti, ustanovama i poduzećima sa svojeg područja omogućila suradnju unutar Saveza uključujući mogućnost da svoje projekte, uz zadovoljenje propisanih uvjeta kandidiraju na natječaje.

Detaljnije informacije o natječaju nalaze se na web stranici Primorsko-goranske županije.

ispiši stranicu ispiši stranicu