Adresar - općine

Općina Baška

Načelnik: Toni Juranić
Predsjednik Vijeća: 
Palada 88, 51523 Baška
T +385 51 750 550
F +385 51 750 560
E opcina-baska@ri.t-com.hr
W www.baska.hr

Općina Brod Moravice

Načelnik: Dragutin Crnković
Predsjednik Vijeća: Branimir Svetličić
Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
T +385 51 817 180
F +385 51 817 002
E opcina@brodmoravice.hr
W www.brodmoravice.hr

Općina Čavle

Načelnik: Željko Lambaša
Predsjednik Vijeća: Norbert Mavrinac
Čavja 31, 51219 Čavle
T +385 51 208 310
F +385 51 208 311
E opcina@cavle.hr
W www.cavle.hr

Općina Dobrinj

Načelnik: Neven Komadina
Predsjednik Vijeća: Zoran Kirinčić
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj
T +385 51 848 344
F +385 51 848 141
E opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
W www.dobrinj.hr

Općina Fužine

Načelnik: Marinko Kauzlarić
Predsjednik Vijeća: Damir Zanoškar
Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine
T +385 51 829 500
F +385 51 835 768
E opcina-fuzine@ri.t-com.hr
W www.fuzine.hr

Općina Jelenje

Načelnik: Povjerenik Vlade RH: Zdenko Holenko
Predsjednik Vijeća: Nikica Maravić
Dražičkih boraca 64, 51218 Jelenje
T +385 51 208 080
F +385 51 208 090
E opcina.jelenje@gmail.com
W www.jelenje.hr

Općina Klana

Načelnik: Matija Laginja
Predsjednik Vijeća: Slavko Gauš
Klana 33, 51217 Klana
T +385 51 808 205
F +385 51 808 708
E nacelnik@klana.hr
W www.klana.hr

Općina Kostrena

Načelnica: Mirela Marunić
Predsjednica Vijeća: Gordana Vukoša
Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena
T +385 51 209 000
F +385 51 289 400
E opcina-kostrena@ri.t-com.hr
W www.kostrena.hr

Općina Lokve

Načelnik: Toni Štimac
Predsjednica Vijeća: Gordana Božić
Šet. Golubinjak 6, 51316 Lokve
T +385 51 831 255
F +385 51 508 077
E opcina@lokve.hr
W www.lokve.hr

Općina Lopar

Načelnik: Alen Andreškić
Predsjednik Vijeća: Damir Paparić
Lopar 289A, 51281 Lopar
T +385 51 775 593
F +385 51 775 597
E tajnik@opcina.lopar.hr
W www.opcina-lopar.hr

Općina Lovran

Načelnik: Alan Sanković
Predsjednica Vijeća: Nataša Miljak
Šet. M. Tita 41, 51415 Lovran
T +385 51 291 045
F +385 51 294 862
E opcina.lovran@ri.ht.hr
W www.opcinalovran.hr

Općina Malinska-Dubašnica

Načelnik: Robert Anton Kraljić
Predsjednik Vijeća: Zdenko Cerović
Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska
T +385 51 750 500
F +385 51 750 510
E info@malinska.hr
W www.malinska.hr

Općina Matulji

Načelnik: Mario Ćiković
Trg M. Tita 11, 51211 Matulji
T +385 51 274 114
F +385 51 401 469
E opcina.matulji@ri.htnet.hr
W www.matulji.hr

Općina Mošćenička Draga

Načelnik: Ratko Salamon
Predsjednik Vijeća: Boris Škalamera
Trg slobode 7, 51417 Mošćenička Draga
T +385 51 737 621
F +385 51 737 210
E info@moscenicka-draga.hr
W www.moscenicka-draga.hr

Općina Mrkopalj

Načelnik: Ivica Padavić
Predsjednik Vijeća: Miljenko Kauzlarić
Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj
T +385 51 833 131
F +385 51 833 101
E opcina@mrkopalj.hr
W www.mrkopalj.hr

Općina Omišalj

Načelnica: Mirela Ahmetović
Predsjednik Vijeća: Krešimir Kraljić
Prikešte 13, 51513 Omišalj
T +385 51 661 970
F +385 51 661 982
E opcina@omisalj.hr
W www.omisalj.hr

Općina Punat

Načelnik: Marinko Žic
Predsjednik Vijeća: Goran Gržančić
Novi put 2, 51521 Punat
T +385 51 854 140
F +385 51 854 840
E opcina@punat.hr
W www.opcina.punat.hr

Općina Ravna Gora

Načelnik: Anđelko Florijan
Predsjednica Vijeća: Loren Kolenc
I.G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora
T +385 51 829 450
F +385 51 829 460
E opcina-ravna-gora@ri.t-com.hr
W www.ravnagora.hr

Općina Skrad

Načelnik: Damir Grgurić
Predsjednik Vijeća: Ivan Crnković
Josipa Blaževića-Blaža 8, 51311 Skrad
T +385 51 810 620
F +385 51 810 680
E opcina.skrad@ri.t-com.hr
W www.skrad.hr

Općina Vinodolska

Načelnik: 
Predsjednik Vijeća: Boris Miklić
Bribir 34, 51253 Bribir
T +385 51 422 540
F +385 51 248 007
E pravna@vinodol.hr
W www.vinodol.hr

Općina Viškovo

Načelnica: Sanja Udović
Predsjednica Vijeća: Jagoda Dabo
Vozišće 3, 51216 Viškovo
T +385 51 503 770
F +385 51 257 521
E nacelnica@opcina-viskovo.hr
W www.opcina-viskovo.hr

Općina Vrbnik

Načelnica: Marija Dujmović-Pavan
Predsjednik Vijeća: Slavko Zahija
Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik
T +385 51 857 099
F +385 51 857 310
E info@opcina-vrbnik.hr
W www.opcina-vrbnik.hr
ispiši stranicu ispiši stranicu