Novosti

>

14. 7. 2015

Projekt UNDP-a u Primorsko-goranskoj županiji

Projekt UNDP-a u Primorsko-goranskoj županijiProgram Ujedinjenih naroda u Hrvatskoj (UNDP) provodi projekt izrade županijskih planova za Rome u četiri županije od kojih je jedna i Primorsko-goranska županija. Projekt je zamišljen kroz aktivnosti nacionalnog konzultanta koji organizira radionice u četiri županije u Hrvatskoj Primorsko-goranskoj županiji, Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Koprivničko-križevačkoj.

Radionice se odvijaju u dvije razine. U prvoj radionici sudjeluju predstavnici romske nacionalne manjine u Županiji i prva razina je bitna za uspostavljanje kontakta s Romima, ocjenu njihovog stanja, potreba i problema.  Druga razina podrazumijeva sudjelovanje predstavnika romske zajednice, ali i predstavnika županije i institucija aktivnih na teritoriju županije kao što su policijska uprava, Hrvatski zavod za zapošljavanje, županijski Zavod za javno zdravstvo, obrazovne institucije, centri za socijalnu skrb i mnogi drugi.

Cilj ovog događanja je da se prikupi što više informacija i kreira kvantum informacija potreban za izradu prijedloga akcijskih planova za Rome u Primorsko-goranskoj županiji. Tijekom prvog dana bilo je riječi o položaju Roma u Primorsko-goranskoj županiji na područjima prostornog i komunalnog uređenja naselja te prava stanovanja, socijalne zaštite i zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Tijekom drugog dana održala se rasprava sudionika o financijskim resursima koje je potrebno osigurati da bi se mogli ostvariti ciljevi akcijskih prioriteta, kao i mogućnost selektirane županije da ta sredstava osigura u određenom vremenskom periodu, te su se razradile konkretne mjere prema akcijskim prioritetima. Na kraju  su sudionici uz razradu konkretnih mjera odredili raspoložive i očekivane resurse za provođenje mjere, te je sprovedena kraća "cost/benefit" analiza za svaku mjeru te su određeni nositelji za provođenje mjera i utvrđeni su vremenski rokovi provedbe mjera i način akcijskog plana za vrijeme i nakon provođenja.

Radionice su tijekom dva dana moderirali Ante Martić i Kristijan Grđan. Pročelnik Ureda županije Goran Petrc nazočio je u ime Primorsko-goranske županije drugom danu projekta.

ispiši stranicu ispiši stranicu