Novosti

>

18. 9. 2015

Tematske edukacije u okviru Programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU"

Upravljanje projektimaPrimorsko–goranska županija u okviru Programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije" organizira besplatne edukacije namijenjene zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama, trgovačkim društvima te malim i srednjim poduzećima i udrugama civilnog društva s područja PGŽ.

Edukativne aktivnosti provodi Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u svojstvu regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju - Upravnog odjela. Prva edukacija održat će se 23. rujna, a predviđeno je ukupno pet radionica prema slijedećem rasporedu i temama.

  1. 23.09 2015. Vještine upravljanja projektom - Project Management
  2. 25.09.2015. Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
  3. 30.09.2015. Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi
  4. 02.10.2015. Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014.-2020.
  5. 06.10.2015. Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Svrha prve edukacije, "Vještine upravljanja projektom - Project Management", je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu Europskih strukturnih i investicijskih fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima te upravljanje rizicima.

Edukacija "Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova" upoznat će polaznike sa sustavom financijskog upravljanja i kontrole na projektima (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje).

Cilj edukacije "Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi" je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore.

Kroz "Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014. – 2020." polaznici će se upoznati s dostupnim mogućnostima financiranja projekata.

Konačno, namjera edukacije "Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova" je omogućiti polaznicima samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova (studija slučaja, izrada projektnog prijedloga, izrada plana aktivnosti, izrada proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura).

Edukacije će se održavati u prostorima Primorsko-goranske županije u Rijeci na adresi Slogin kula 2, Dvorana 602. Planirano trajanje edukacija je od 09.00 do 17.00 sati, a za sudionike je predviđeno i izdavanje potvrda o sudjelovanju.

Budući da je broj mjesta ograničen, sudjelovanje na edukacijama je potrebno prijaviti elektronskom poštom na adresu luka.dragojevic@pgz.hr najkasnije dva dana prije održavanja same edukacije.

Provedba programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije" za 2015. godinu sufinancira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ispiši stranicu ispiši stranicu