Novosti

>

16. 5. 2019

LAG-ovi i LAGUR-i pokretači ruralnog razvoja


LAG-ovi i LAGUR-i pokretači ruralnog razvoja Zamjenik župana Petar Mamula i pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar predstavili su županijske potpore prema Lokalnim akcijskim grupama i LAGUR-ima s područja Primorsko-goranske županije. Na području županije osnovane su 4 Lokalne akcijske grupe i dvije Lokalne akcijske grupe u ribarstvu kao poveznica javnog sektora i gospodarstva s prvenstvenom ulogom razvoja ruralnog područja na prostoru svog djelovanja.

Provedbom programa ruralnog razvoja RH te uz potporu u Primorsko-goranske županije radu Lokalnih akcijskih grupa ostvareni su uvjeti za raspisivanje natječaja na lokalnom području za sredstva EU.

"Danas smo ovdje kako bi istaknuli mjere koje provodi PGŽ po pitanju poljoprivrede i ruralnog razvoja te istaknemo važnost organizacija koje koriste te potpore, a to su prvenstveno LAG-ovi i LAGUR-e i oni su veoma bitni u decentralizaciji korištenja sredstava programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Na godišnjoj razini Županija izdvaja oko 300 tisuća kuna za svoje LAG-ove i LAGUR-ove. Svi nakon ovih mjera mogu kasnije aplicirati za nacionalne mjere ruralnog razvoja. Znači ukupno je riječ o milijunima kuna koji su raspoređeni na ruralnom prostoru PGŽ za početak, nastavak ili unaprjeđenje posla na svome gospodarstvu. U budućnosti se nadam, baš kako je i zamišljeno, da LAG-ovi postanu glavni oblik raspodjele sredstava programa ruralnog razvoja, tj. da postanu glavni akteri ruralnog razvoja u svojim sredinama", rekao je Mamula.
 
U zadnje dvije godine PGŽ je dala podršku rada LAG-ovima i LAGUR-ima u iznosu od 663.000,00 kuna.
 
Pročelnica Melita Raukar istaknula je kako Primorsko-goranska županija prati programe vezane za ruralni razvoj te je donijela svoj Program za ruralni razvoj na području PGŽ kroz koji financira udruge i LAG-ove te daje potpore za gospodarstvenike. "Naši LAG-ovi i LAGUR-i zamišljeni su kao poveznica između civilnog i javnog sektora kao poduzetništva i kao takvi su formirani LAG Gorski kotar, LAG Vinodol, LAG Kvarnerski otoci, LAG Terra Liburna. Svaki od tih LAG-ova mogao je aplicirati na sredstva iz nacionalnog programa ruralnog razvoja. Mi smo kao Županija svo vrijeme dok su sredstva iz nacionalnog programa ruralnog razvoja pristigla, sufinancirali rad LAG-ova da bi se oni osposobili te da bi na terenu mogli provesti i povući  sredstva. Sredstva su iznosila do 100 tisuća kuna, a ove godine iznos za sufinanciranje iznosi 60-70 tisuća za svaki od njih i to za aktivnosti koje nisu pokrivene iz nacionalnog programa. Svatko od njih je dobio nešto više od milijun eura iz nacionalnog programa, koja oni usmjeravaju za ono što je na toj razini najpotrebnije, kako na razini ruralnog razvoja poljoprivrede isto tako i na razini dva LAGUR-a koji su tematski raspoređeni na ribarstvo. Pored svega navedenog mi kao Županija sufinancirano i različita druga udruženja u poljoprivredi i ribarstvu, za poljoprivredne udruge smo ove godine izdvojili 117.000,00 kn, a u tijeku je i javni poziv prema poljoprivrednim gospodarstvima, natječaj je još uvijek u tijeku, a sredstva iznose oko 450.000,00kn", zaključila je pročelnica.
 
Predsjednik LAG-a Vinodol i LAGUR-a Tunera Ivica Jerčinović, voditeljica LAGUR-a Tunera Sanja Lerga, voditeljica LAG-a Kvarnerski otoci Maja Kirinčić, predsjednica LAG-a Gorski kotar Sanja Čop, predsjednica LAG-a Terra Liburna Anđela Cvjetković i voditeljica LAGUR-a Vela Vrata Eliana Zec Solina, prezentirali su dosadašnji tijek i rezultate provedbe mjera iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 koje provode na svome području. Ukupni iznos potpora je oko 60 milijuna kuna za programsko razdoblje do 2020. godine sukladno uvjetima iz programa i provedenim natječajima.
 
Primorsko-goranska županija prepoznala je važnost LAG-ova u proračunskom razdoblju 2014.-2020. kao temeljnih pokretača ruralnog razvoja. U 2016. godini nastale su Lokalne akcijske grupe u ribarstvu LAGUR-i Vela vrata i Tunera s misijom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) te dobivanjem sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014.-2020. s ciljem provođenja projekata “krojenih” upravo prema potrebama LAGUR područja i njegovih dionika, primjenom CLLD metodologije.
 
LAG TERRA LIBURNA je  iz mjere „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, iz PRR odabrano 9 projekata u ukupnoj vrijednosti 1.004.778,00 kn, iz mjere vezano za pokretanje ili proširenje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo odabrano je 6 projekata u visini 2.319.540,70 kn. U 2018. godini LAG je donio odluke o odabiru za projekte u ukupnoj vrijednosti 3.324.318,70 kn, a u travnju  je ponovno otvorio natječaj za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, ukupne vrijednosti 165.000 eura.
LAG “VINODOL” je dobio oko  8 milijuna kn za provedbu svojih Lokalnih razvojnih strategija, a najviše projekata se odnosi na sektor pčelarstva, potom uzgoj badema, grožđa i maslina, smokve i magaraca.

LAG Gorski kotar u svojoj Lokalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje 2014. – 2020. godine ima predviđeno pet mjera  iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. godine koje će provoditi putem LAG natječaja sa ukupnom alokacijom od 7.615.409,76 HRK. Iz „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ - Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosio je 2.337.142,50 HRK. Ukupan iznos odobrene potpore za LAG Kvarnerski otoci iznosi 7.715.612,52 kuna. Od navedenog iznosa financirat će se projekti na području LAG-a, projekti suradnje i tekući rad LAG-a i animacija lokalnog stanovništva.

LAGUR VELA VRATA ukupna alokacija od 2,2 milijuna EUR za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razvoj ribarstva i ribarstvene zajednice na području 5 jedinica lokalne samouprave (Lošinj, Cres, Mošćenička Draga, Lovran i Opatija) od kojih je oko 1,7 milijuna predviđeno za razvojne projekte korisnika. LAGUR Vela vrata u 2019. godini planira alocirati 949.000,00 EUR kroz 4 Mjere. Konzultacijski proces za Mjere u ribarstvu započeti će sredinom lipnja, a tada će se odvijati i edukativne radionice za prijavu i provedbu FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Vela vrata.

LAGUR Tunera obuhvaća 7 jedinica lokalne samouprave (Grad Bakar, Grad Crikvenica, Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Kostrena, Općina Lokve, Općina Fužine) je proveo pripreme za raspisivanje prvog natječaja u skladu koji se očekuje u lipnju. Vrijednost natječaja iznositi će okvirno 910.000,00€. Također, do kraja godine se planira raspisivanje i drugog natječaja.

ispiši stranicu ispiši stranicu