Novosti

>

8. 7. 2019

Press kolegij: Fond za Gorski kotar – 4,4 milijuna županijskih ulaganja


20. susret umirovljenika Primorsko-goranske županijeNakon što je u Županijskom proračunu osigurala 2 milijuna kuna za pretovarnu stanicu Sović-Laz te 400.000,00 kuna Općini Vrbovsko, Primorsko-goranska županija će kroz Fond za Gorski kotar jedinicama lokalne samouprave osigurati dodatnih 4,4 milijuna kuna za poticanje ulaganja u infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje, prometnu, telekomunikacijsku i poduzetničku infrastrukturu te unapređenje uvjeta rada zdravstvenih, odgojno-obrazovnih i socijalnih ustanova Gorskoga kotara.

Ukupno to čini 6,8 milijuna kuna županijskih ulaganja u svrhu podrške održivom razvoju na ovom području. Ono što se čeka u ovome trenutku jest postupanje nacionalne razine, naglasio je zamjenik župana Petar Mamula, uputivši pritom apel resornom Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU te Vladi RH da ozbiljnije pristupe razvoju Gorskoga kotara te zaključcima s Konferencije o Gorskome kotaru koju je Primorsko-goranska županija održala krajem travnja u Mrkoplju.

Pročelnik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Ljudevit Krpan naglasio je da Fond za Gorski kotar u potpunosti prati osnovni cilj i temeljna načela politike regionalnog razvoja, a posebno novog Zakona o brdsko-planinskim područjima te da je Primorsko-goranska županija u izradi prijedloga kriterija za raspodjelu dostupnih sredstava Fonda postupila maksimalno transparentno i decentralizirano budući da je u potpunosti prihvatila prijedlog raspodjele sredstava koji je donijela Koordinacija načelnika i gradonačelnika Gorskog kotara.

Pročelnica UO za zdravstvo Đulija Malatestinić najavila je dodatna ulaganja u Thalassotherapiju Opatija u smislu sanacije III. kata zgrade fizijatrije za koju će biti izdvojeno 3.371.505,05 kuna (s PDV-om). Najpovoljniji ponuditelj u postupku provedene javne nabave je Zanatska zadruga Gradin iz Rijeke.

Na zahtjev Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, pored dodijeljenih 350.000,00 kuna, Županija će osigurati dodatnih 150.000,00 kuna za specijalizaciju tri doktora medicine u cilju kontinuiranog unapređenja sigurnosti zdravlja i dostupnosti zdravstvenih usluga.

Pročelnica Malatestinić dodatno je najavila buduću funkcionalnu integraciju zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Primorsko-goranske županije, a koja se temelji na novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Temeljem spomenutog zakona sve županije pozvane su utvrditi temelje za uspostavu suradnje sa svim dionicima u području zdravstvene zaštite pa se tako i od Primorsko-goranske županije i KBC Rijeka očekuje preciznije uređivanje odnosa i načina međusobne suradnje.

ispiši stranicu ispiši stranicu