Novosti

>

22. 9. 2019

O zdravstvenom turizmu u Hrvatskoj na konferenciji u Clevlendu

Cleveland Predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Primorsko-goranske županije i ravnatelj Doma zdravlja Vladimir Mozetič na poziv američkih kolega sudjeluje na 4.Konferenciji ACAP-a u Clevelandu. Radi se o susretu američkih i hrvatskih stručnjaka iz područja zdravstva i zdravsvenog turizma. Prilika je to za direktnu promociju Primorsko-goranske županije kao regije zdravsvenog turizma s naglaskom na promociji županijskih institucija koje su nezaobilazan dio ove vrste turističke ponude, od thalassotherapija u Opatiji i Crikvenici do Lječilišta Veli Lošinj. Predstavljene su i aktivnosti Klastera zdravstvenog turizma, ali i Kvarner kao turistička regija s brojnim sadržajima usmjerenima na aktivan i zdrav odmor.

Prvi dan konferencije održan je panel o mogućnostima zdravstvenog turizma u Hrvatskoj na kojoj su, uz Mozetiča sudjelovali Ognjen Bagatin, Mate Car, Marcel Medak, Marinko Rade i i Jeana Havidich, u suradnji s partnerima iz SAD. U nastavku konferencije planirana je poslovna radionica s konkretnim projektima. Predstavnici Hrvatske na ovoj konferenciji posjetili su kliniku u Clevelandu i sastali se s njezinim direktorom prof. Tomislavom Mihaljevićem. Na tom je sastanku bilo riječi o mogućnostima suradnje u zdravstvenom sektoru.

ispiši stranicu ispiši stranicu