Novosti

>

30. 10. 2019

23. sjednica Županijske skupštine PGŽ

Održana je 23. sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Na dnevnom redu bilo je je 19 točaka, a članovi Županijske skupštine raspravljali su o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Proračuna PGŽ za 2019. godinu, više koncesijskih odluka i prijedloga, kao i planu davanja koncesija na pomorskom dobru za slijedeću godinu te drugim temama.

Uoči Županijske skupštine pročelnik UO za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat najavio je drugi rebalans proračuna Primorsko-goranske županije. Radi se o tehničkom rebalansu jer nema prostora za velike intervencije. "Radi se o usklađivanju dinamike projekata sa stvarnim očekivanjima na kraju godine. Ovim rebalansom smanjujemo naš proračun za 2.3 % što govori u prilogu da se radi o tehničkom rebalansu i nominalno se smanjujemo za 22.3 milijuna kuna i riječ je o namjenskim prihodima za projekte koji se neće ostvariti, znači nema rashoda i sa te strane prihodi se smanjuju. S druge strane unutar Županije došlo je do nekih preslagivanja pa je Županija s nekih projekata osigurala sredstva da se pomogne zdravstvenim ustanovama za povećanje potreba za plaće te za plaće za Forticu", rekao je Parat zaključivši kako nema nikakvih značajnih promjena jer se radi u usklađenju kako bi bilo što bolje izvršenje do kraja fiskalne godine.

Osim proračuna na sjednici Županijske skupštine dominirale su točke koncesija o kojima se očitovala pročelnica Nada Milošević. "Radi se o koncesijama koje su u završnoj fazi i događaju se na prostoru otoka Krka na području Njivica (Pero 1 i Pero 2), i u  Klenovici. S nekim koncesijama nismo bili uspješni jer su ponuditelji na neki način prekoračili okvir natječajne dokumentacije jer su imali neke ideje o razvoju koje nisu u startu bile predviđene. Na te koncesije predloženo je donošenje Odluke o poništenju postupka a radi se o koncesiji na plaži uz Luku Muroskva i plaža Lišanj u Novom Vinodolskom", rekla je Milošević. Pročelnica se osvrnula i na početak davanja koncesije  za Gradsku plažu u Crikvenici. "Radi se o kompleknsoj koncesiji u kojoj su predviđeni značajni investicijski zahvati kako kroz izgradnju tako i kroz oplemenjivanje cijelog prostora ugostiteljskim tako i ostalim sadržajima što ovoj  koncesiji daje značajan potencijal. Tražimo visoko ulaganja, rok iznosi 20 godina a radi se o ulaganju s preko 18 milijuna kuna u kojima stalni dio koncesijske naknade prelazi 800 tisuća kuna, promjenjivi dio 3% i to su neki osnovni elementi, a činjenica je da bi se ponovo uspostavilo upravljanje ovom lokacijom", istaknula je Milošević.

Proračunske točke :Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu prihvaćene su većinom glasova članova Županijske skupštine.

Sve predložene točke dnovnog reda su usvojene.

ispiši stranicu ispiši stranicu