Novosti

>

12. 11. 2019

Napreduju radovi na energetskoj obnovi upravne zgrade Centra u Šapjanama

Šapjane Zamjenik župana Marko Boras Mandić sa suradnicima obišao je Centar za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije - Šapjane gdje su u tijeku radovi na obnovi upravne zgrade. Vatrogasna zajednica PGŽ u suradnji sa Regionalnom energetskom agencijom Kvarner za taj je projekt osigurala 1,1 milijun kuna europskih sredstava, dok je ukupna vrijednost 3,013 milijuna kuna.

U financiranju projekta sudjelovati će i Primorsko-goranska Županija te  županijska Vatrogasna zajednica. Radovi na energetskoj obnovi započeli su u drugoj polovici kolovoza 2019. godine a  biti će gotovi krajem siječnja 2020. godine. Zamjenik Boras Mandić tijekom obilaska izrazio je zadovoljstvo činjenicom da se usprkos radovima u Centru nesmetano odvija edukacija što sada na godišnjoj razini znači više od 2000 polaznika.

Stavljanjem u funkciju upravne zgrade, pored nastavne uloge, ostvarili bi se preduvjeti i za učinkoviti rad Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Nadalje, omogućilo bi se alternativno rješenje za izdvojeni rad vatrogasnih snaga kao i Centra 112 (komunikacija putem optičkih kablova te sustava radio veza).VZ PGŽ u sklopu Centra za obuku interventnih službi uz financijsku pomoć Primorsko-goranske županije nabavila je i kavez za orijentaciju (labirint) koji će se koristi za vježbanje i obuku vatrogasaca te pripadnika operativnih snaga civilne zaštite u uvjetima smanjene vidljivosti u zatvorenom prostoru. U tijeku su pripreme radnje vezane uz uspostavu nadzora sa snimanjem kretanja u prostoru, a kompletno uređenje prostora se očekuje do konca mjeseca svibnja 2020. godine.

ispiši stranicu ispiši stranicu