Novosti

>

7. 1. 2020

Obavijest o radu Matičnog ureda Mali Lošinj

Matični ured Mali Lošinj  u periodu od 07.  do 10. siječnja 2020. godine NE RADI.
U slučaju potrebe isprave iz državnih matica i evidencije o državljanstvu iz verificiranih upisa  mogu se podignuti u bilo kojem matičnom uredu.

Za slučaj neke druge potrebe može se kontaktirati Matični ured Krk na telefon broj 354-345, Matični ured Malinska (utorak i četvrtak) na telefon broj 859-362  ili Matični ured  Rijeka na slijedeće brojeve telefona:

354-320 matica rođenih
354-318 matica vjenčanih
354-316 matica umrlih
354-324 evidencija o državljanstvu

Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti  pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.


ispiši stranicu ispiši stranicu