Novosti

>

8. 11. 2018

Održan skup o sudbini Haludova

Zamjenica župana Marina Medarić na skupu o sudbini Haludova
Zamjenica župana Marina Medarić i pročelnica UO za turizam , poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar sudjelovale su na skupu u Malinskoj kojeg je sazvao ruski vlasnik Haludova Ara Abramyan kako bi predstavio svoje planove i uvjete za konačni početak ulaganja u taj veliki, ali nažalost devastirani hotelski kompleks.

Kako su i Županija i lokalna samouprava protiv planova investitora da zatvori veliki dio obale uz sam kompleks, što je njegov uvjet za pokretanje investicije, Abramyan je demonstrativno napustio skup bez da je otvorio prostor za dogovor s lokalnom samoupravom.

ispiši stranicu ispiši stranicu