Novosti

>

11. 4. 2018

Održana edukacija "Javna nabava"

Edukacija o javnoj nabavi
U organizaciji Regionalnog koordinatora Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci STEP RI održana je dvodnevna edukacija na temu "Javna nabava". Predmetnu edukaciju za prijavitelje i korisnike Europskih strukturnih i investicijskih fondova s područja Primorsko-goranske županije iz redova javnog sektora održala je Ivana Rukavina Halilagić iz Učilišta EU projekti.

Na edukaciju su polaznicima predstavljeni osnovni elementi Zakona o javnoj nabavi, vrste postupaka javne nabave i njihove specifičnosti, dokumentacija za planiranje i provođenje postupaka te hodogram aktivnosti s primjerima u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Predmetna edukacija održana je u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Primorsko-goranskoj županiji" koji se sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.".

Svrha projekta je povećanje korištenja dostupnih sredstava ESI fondova kroz besplatne informativno-edukativne aktivnosti na području Primorsko-goranske županije.


ispiši stranicu ispiši stranicu