Novosti

>

11. 4. 2018

Koordinacija za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša

Atrac kooodrinacija na Krku
ATRAC – Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora organizirao je „Koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“ koja uključuje sve obalne županije.. Koordinacija je organizirana po prvi puta s idejom da se ubuduće organizira jednom godišnje u nekoj od županija.

Na dvodnevnoj koordinaciji u Valamar Koralj hotelu u Krku sudjeluju svi Županijski operativni centri a u ime Primorsko-goranske županiji koordinaciji je prisustvovala zamjenica župana Marina Medarić koja je rekla da je organizirana koordinacija odgovor na iskazanu potrebu predstavnika jadranskih županija za koordiniranjem i usklađivanjem sustava pripravnosti i reagiranja.

"Rekla bih i da smo se okupili na pravom mjestu u pravu vrijeme. Na otoku Krku, na čijem lokalitetu Vlada planira gradnju plutajućeg LNG terminala, usprkos protivljenju lokalnih i regionalne vlasti zbog ekološki neprihvatljivih tehnoloških karakteristika projekta. Svim jadranskim županijama more je jedan od najvrednijih gospodarskih resursa i naša je obveza da kod svih planiranih industrijskih zahvata na obali uvjetujemo primjenu najviših ekoloških standarda. A kod projekta LNG mi upravo to i tražimo. Na Kvarneru već imamo velike industrijske pogone, Rafineriju nafte, termoelektranu, Janaf, DINU u stečaju ali još uvijek punih tankova opasnih materijala, lučke terminale i sve su to,  što vi kao struka dobro znate, zagađivači i potencijalni uzročnici ozbiljnih ekoloških incidenata. Suradnja i koordinacija svih jadranskih županija i gradova u zaštiti našeg zajedničkog mora od iznimnog je značaja", rekla je zamjenica Medarić.ispiši stranicu ispiši stranicu