Novosti

>

16. 4. 2018

Župan Komadina zbog lex LNG najavio pokretanje upravnog spora

Press
Kakve to zakone imamo u Republici Hrvatskoj kada jednim zakonom suspendiramo postojeće, mislim naravno na lex LNG, izjavio je na redovnom susretu s novinarima župan Zlatko Komadina te najavio da će na Županijsku skupštinu uputiti prijedlog za pokretanje upravnog spora jer je evidentno da je riječ o Zakonu kojim se preskaču propisane procedure i "legalizira" nezakonitost, što znači da itekako ima elemenata za ocjenu ustavnosti lex LNG-a, rekao je Komadina.

Pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  dodala je kako plutajući LNG terminal nije sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Omišalj i PGŽ jer za njegovu provedbu nisu propisani lokacijski i drugi uvjeti, što je osnovni preduvjet za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole i dodjelu koncesije. Nezakonitim je ocijenila i namjeru izravne dodjele koncesije trgovačkom društvu LNG Hrvatska  jer se time negira važećim zakonima propisano provođenje javnog natječaja a time se ujedno krši i jedno od temeljnih načela EU- načelo tržišnog natjecanja.

"Sve ukazuje da ovaj Zakon kao lex specijalis nije utemeljen na važećim relevantnim propisima te je suprotan procedurama zajamčenim Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Ustavu RH. Grubo se osim toga zanemaruje  izričito protivljenje ovom projektu od strane lokalne i regionalne samouprave i njezinih građana", rekla je pročelnica Vahtar-Jurković te navela da je na javnoj raspravi Studije utjecaja na okoliš iznijeto čak 160 primjedbi. Dodala je također da peticiju protiv izgradnje plutajućeg LNG-a na Omišlju potpisalo više od 15.000 građana.

U nastavku je pročelnica informirala o određivanju morskih plaža u PGŽ na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u predstojećoj ljetnoj sezoni, a koje provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo. Navela je da  će se ispitivati kakvoća mora na 200 plaža i ukupno 258 lokacija. Jedan od glavnih kriterija pri određivanju popisa plaža bio je gustoća kupača na pojedinoj plaži. Odabrane su 152 plaže za koje je procijenjeno da imaju visoki broj kupača i 48 plaža koje imaju niski broj kupača. Plaže s niskim brojem kupača su odabrane jer su to uglavnom plaže u čijoj se neposrednoj blizini nalazi dotok oborinskih voda, dugi podmorski ispust, privezište za brodice ili neki drugi potencijalni izvor onečišćenja.

Novinari su pitali župana i za komentar odluke da se u Kostreni ipak održi koncert Marka Perkovića Tomsona, na što je on odgovorio da se on zalaže za slobodu umjetničkog izričaja ali samo ako se time ne krše zakoni RH te da je to odluka koja je u izričitoj ingerenciji Općine Kostrena.

Novinare je također zanimao i stav župana oko odluke Općine Viškovo da uskrati financijsku podršku ustanovi Ivan Matetić Ronjgov te rekao kako vjeruje da će ta Ustanova i dalje na istoj lokaciji, u rodnoj kući Matetića Ronjgova , provoditi programe njegovanja glazbenog izričaja ovoga kraja i istarske ljestvice, koji su prvenstveno namijenjeni mladima.
    

ispiši stranicu ispiši stranicu