Novosti

>

11. 7. 2018

Javni poziv kojim Zaklada FIPRO namjerava dodijeliti do 400 tisuća kuna inovativnim poduzećima u suradnji s Primorsko-goranskom županijom

Sredstva se dodjeljuju za financiranje troškova razvoja i komercijalizacije inovacija: izrada ili nabava potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije ako se ista ne može ugovoriti kao vanjska usluga, izrada, ispitivanje, usavršavanje prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge, pripreme za izlazak na tržište, promotivne aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala, certificiranje ili atestiranje proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište, pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Natječaj

ispiši stranicu ispiši stranicu