Novosti

>

30. 1. 2019

Prostorni planovi i izdavanje dozvola za izgradnju, potiču razvoj Primorsko-goranske županije

Izvješće o prostornom planu Na konferenciji za novinare župan Zlatko Komadina, pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Koraljka Vahtar – Jurković i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ Adam Butigan predstavili su Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013-2016. godine. Zakonom o prostornom uređenju propisano je da svaka Županija razmatra izvješće o stanju u prostoru, kao četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru na regionalnoj razini.

Župan Komadina istaknuo je kako je iz Izvješća o stanju u prostoru vidljivo da živimo na skoro najvrjednijem i najraznolikijem  prostoru u Republici Hrvatskoj što se može vidjeti i po Natura 2000, zaštićenoj kulturno-povijesnoj baštini, a moglo se vidjeti i da je jako mali prostor 2% iskorišten u stambenu izgradnju. Osvrnuvši se na pad broja stanovnika župan je rekao: „Tu pratimo trend cijele Hrvatske, unutarnje migracije postoje, a dio se odnosi i na demografiju (1000 ljudi više umire nego se rodi u PGŽ). Vjerujem da će budućnost pokazati interes naseljavanja naših krajeva jer je ugodna klima i dobra infrastruktura, a prostorno planiranje upravo i služi kako bi se zaštitio prostor od raznih ataka na prostor pa i državnih objekata, koji moraju biti u skladu i željama sa lokalnim stanovništvom“, rekao je Komadina.

Pročelnica Vahtar-Jurković istaknula je da ima prostora za  izgradnju, jer je samo 32% od planiranog i izgrađeno. „Prostorni planovi, ali isto tako i provedba izdavanja dozvole za izgradnju, nisu prepreka razvoju Primorsko-goranske županije, već suprotno. Mi se trudimo biti jedan suvremeni, moderni javni servis u službi građana i gospodarstva“, zaključila je Vahtar-Jurković.

Provedena analiza korištenja i namjene površina pokazala je da površine svih građevinska područja zauzimaju oko 3% ukupne površine Županije, odnosno 7% kopnene površine. U samoj strukturi građevinskih područja prevladavaju građevinska područja naselja s 2%, dok su izdvojena građevinska područja izvan naselja zastupljena s 1%.

Ravnatelj  Zavoda za prostorno uređenje PGŽ Adam Butigan  istaknuo je važnost novog sustava prostornog uređenja koji je definiran Zakonom o prostornom uređenju iz 2014. godine. On nije još u funkciji, a na jedan novi način koncipirao je prostorno uređenje. „Mi smo zadovoljni sa dosadašnjim sustavom kojim pratimo sve procese koji se događaju u prostoru. Usvajanjem novog Državnog plana mi ćemo morati reagirati i vidjeti na koji ćemo način usvajati županijske, općinske i gradske planove“ rekao je Butigan.

Izvješće na razini županije izrađuje Zavod za prostorno uređenje. Početkom prošle godine, Županijski zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije pristupio je izradi Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013-2016.,  s ciljem izvještavanja Županijske skupštine, kao i stručne i šire javnosti o prostornom razvoju Primorsko-goranske županije u navedenom razdoblju.

Svrha izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prostora Županije. Cilj izrade Izvješća je predvidjeti prostorno razvojne trendove temeljene na postojećim uvjetima, prikazati instrumente prostornog planiranja te učinkovite mjere što su ih nadležna tijela poduzela u proteklom četverogodišnjem razdoblju na svim razinama planiranja.

Izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Izvješće se izradilo nastavno na prethodno „Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije 2005 – 2012.“ čime je uspješno nastavljena izrada izvješća kojima se pažljivo prati stanje u prostoru Primorsko-goranske županije.


ispiši stranicu ispiši stranicu