Novosti

>

12. 11. 2019

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine

Sukladno Odluci o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" 9/15) zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine može se podnijeti po objavi dnevnog reda Županijske skupštine na internetskim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.

Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban nepoosredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Zahtjev se podnosi elektronskim putem ili putem telefaksa na slijedećim obrascima:

ispiši stranicu ispiši stranicu