Novosti

>

11. 3. 2019

Održani Dani čiste energije otoka Cresa i Lošinja

Održani  Dani čiste energije otoka Cresa i Lošinja Cresko-lošinjsko otočje ušlo je u krug 26 europskih otočnih zajednica određenih za orijentaciju na obnovljive izvore energije, a tim su povodom na Lošinju organizirani Dani čiste energije. Održan je i Okrugli stol na kojem su uz predstavnike struke, lokalnih vlasti i Vlade sudjelovali i članovi Tajništva za otoke EU kao i europarlamentarac Tonino Picula.

Ispred Primorsko-goranske županije na skupu je sudjelovao županijski vijećnik Đanino Sučić koji je, između ostalog, istaknuo da je PGŽ već niz godina aktivno uključena u projekte održivog upravljanja okolišem i korištenja održivih izvora energije. Rekao je da stoga ne čudi što su otok Krk i Cresko-lošinjsko otočje  među najangažiranijih na ovom području. Spomenuo je  neke od projekata kao što su  izgradnja do sada najveće foto naponske elektrane na Cresu, što je projekt koji se realizira u suradnji s HEP-om. 

Županija je kroz svoju Regionalnu Energetsku agenciju "Kvarner" i Zavod za prostorno planiranje na otok Cres dovela 10 kW elektranu na OŠ Frane Petrića Cres, te je pripremila kompletnu dokumentaciju za 6,5  podnu elektranu Trinket Istok, a priprema dokumente i za 3,5 M podnu elektranu (Trinket Zapad) Ograda. U protekle 4 godine u navedene projekte uloženo je oko 800.000 kuna.

"Isto tako u sklopu Županijskog projekta samoodrživog otoka Unije, na kojem je realizirana kompletna zamjena javne rasvjete s visokoučinkovitom led rasvjetom te prošle godine pušten u rad desalinizator pitke vode,  previđa se uskoro izgradnja foto naponske  elektrane snage 1MW s baterijskim sustavom za pohranu električne energije koje će biti prvo takvo integrirano postrojenje u RH. Aktivnim sudjelovanjem županije u ovom projektima, bilo kroz Regionalnu energetsku agenciju "Kvarner" ili kroz Zavod za prostorno uređenje PGŽ, županija je dala i primjer kako realizirati zahtjevne projekte na otocima, te ostvariti pozitivne efekte u energetici uz sinergiju s lokalnim zajednicama. Sve je to i rezultiralo činjenicom da je Cres-Lošinj arhipelag ušao među prvih 6 pilot otoka koje će financirati prošle godine osnovano Tajništvo za otoke pri EU komisiji", istaknuo je Sučić.

Dodao je kako je PGŽ svojim aktivnostima i jedan od inicijatora inicijative koja je i dovela do osnivanja Tajništva za otoke EU uz  prethodno potpisivanja Deklaracije o pametnim otocima te stoga posebno radujemo da je jedan od pilot-otoka odnosno otočje upravo u Primorsko – goranskoj županiji.

ispiši stranicu ispiši stranicu