Novosti

>

16. 5. 2019

Održana 5. Otvorena vrata Zavoda


Zavod U sklopu 5. otvorenih vrata Zavoda, učenici trećih razreda Prve sušačke hrvatske gimnazije, Gimnazije Andrije Mohorovičić i učenici Građevinske tehničke škole Rijeka posjetili su županijsku JU Zavod za prostorno planiranje gdje su im pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ Koraljka Vahtar-Jurković i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ Adam Butigan predstavili djelatnosti iz područja prostornog uređenja, a koje su u nadležnosti Županije.

Isto tako, učenici su imali direktan uvid u prostorne planove, geodetsku dokumentaciju, studije i geoportal prostornih planova.

Cilj predavanja i Otvorenih vrata Zavoda je upoznavanje učenika s prostornim planiranjem i značenjem prostornog planiranja kao i usmjeravanja učenika na daljnje školovanje u tom području.  Bez planiranja općenito, pa tako i prostornog planiranja ne postoji jasna vizija napretka. Edukacijom srednjoškolaca o sustavima planiranja željelo im se ukazati na važnost planskog promišljanja i kako nedostatkom istoga izostaje razvoj. Kvalitetnim prostornim planovima daju se uvjeti pod kojima se određene vrste građevina mogu graditi, ali se također daju i uvjeti pod kojim se neki prostor štiti od opterećenja i negativnih utjecaja.

Predavanjima u sklopu Otvorenih vrata učenicima otvoren je novi segment koji mogu dalje istraživati.

ispiši stranicu ispiši stranicu