Novosti

>

14. 8. 2019

Županijski centar 112: U srpnju 45 intervencija medicinskog prijevoza zrakom

U srpnju 45 intervencija medicinskog prijevoza zrakom Prema dostavljenom redovnom mjesečnom izvješću Županijskog centra 112 Rijeka tijekom mjeseca srpnja najviše je poziva, čak 2129 bilo transferirano prema hitnoj medicinskoj pomoći , a nešto manje 1927 prema policiji. Zahtjeva za intervenciju vatrogasca bilo je 163, prema Nacionalnoj središnjici traganja i spašavanja na moru 17, a HGSS-u 7.

Ukupno je tijekom srpanja zabilježeno 4243 poziva na broj županijskog centra 112.  Od izdvojenih događanja evidentirano je čak 45 intervencija medicinskog prijevoza zrakom, 7 morem,  nekoliko manjih požara te dvije nesreće na moru. 

ispiši stranicu ispiši stranicu