Novosti

>

17. 9. 2019

Završna konferencija projekta ArTVision+

Artvision
U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka održana je završna konferencija projekta ArTVision+. Prisutne su pozdravili, u ime vodećeg projekta Primorsko-goranske županije, zamjenica župana Marina Medarić, Hrvoje Grancarić, projekt-manager programa prekogranične suradnje INTERREG i Susanna Torres, izvršna asistentica voditelja EU projekata u Zakladi Pino Pascali.

U sklopu programa održane su 4 petominutne prezentacije pojedinih dijelova projekta te prikazana 4 kratka promotivna filma koja predstavljaju sve regije koje su sudjelovale u projektu. Također, nastupali su sopci s Krka Nenad Polonijo i Ivan Kosić te klapa Vinčace.

Projekt ArTVision+ provodi se kako bi se stvorile inovacije u interaktivnoj, međuinstitucionalnoj i interdisciplinarnoj kulturnoj komunikaciji među regijama Hrvatske i Italije te kako bi se promovirala umjetnost kroz korištenje vrijednosti i potencijala kulture kao glavnog pokretača održivog turističkog razvoja.

Cilj projekta ArTVision+ je unapređenje turističkog razvoja te promocija destinacija kroz prizmu kulture. Projekt uključuje poticanje promocije turističkih destinacija predstavljanjem njihova kulturnog nasljeđa te jačanjem kvalitetne suradnje između umjetnika i organizatora turističke ponude putem IT platforme koja je izrađena u okviru projekta.

„Ljepota ovog projekta je da je imao zadatak promovirati kulturu u onim manje eksponiranim turističkim središtima. Vjerujem da će rezultati koji su ostali iza ovog projekta biti i dalje aktualni kao što je i proizašla IT platforma, svojevrsna „burza“ za razmjene kulturnog sadržaja između svih pokrajina koje su sudjelovale u ovom projektu. Vjerujem da će ona zaživjeti, biti aktivna i dalje te nastaviti sa kulturnom razmjenom i u budućnosti“, rekla je Medarić.

U okviru projekta snimljeno je 38 kratkih umjetničkih prikaza turističkih odredišta u četirima regijama (Puglia, Veneto, Kvarner i Dalmacija). Primorsko-goranska županija izradila je 9 promotivnih filmova u kojima su pojedine destinacije prikazane kroz prizmu kulture i prirodne baštine. Tako je u Lubenicama snimljena priča o Muzeju ovčarstva, u Vrbniku i Baški o putovima glagoljice, u Moščenicama o Mitskoj stazi (Trebišće – Perun), u Rijeci je snimana priča o kaštelu na Trsatu, na Velom Lošinju o morskoj i podmorskoj baštini, na Rabu o srednjovjekovnoj baštini otoka Raba, na Cresu o šumi Tramuntana, u Gorskom kotaru o Vražjem prolazu i Zelenom viru, a snimljen je i film o istarskoj ljestvici. Među navedenim filmovima publika je izabrala da film „Rab- srednjovjekovna baština“ predstavlja Primorsko-goransku županiju u posebnom dijelu programa 76. Venecijanskog filmskog festivala, a film je nagrađen u kategoriji očuvanja lokalne baštine i identiteta.

Jedna od aktivnosti u sklopu Projekta su bile i edukacije studenata i neovisnih lokalnih kulturnih aktivista o izradi video-sadržaja, a u svakoj od regija organiziran je po jedan međunarodni kulturni događaj kao primjer korištenja IT platforme.

Primorsko-goranska županija vodeći je partner u projektu ArTVision+ uz podršku još dvaju partnera iz Hrvatske (Turističke zajednica Kvarnera i Javna ustanova RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije) te četiriju partnera iz Italije (Zaklada Pino Pascali, Agencija Puglia Promozione, Sveučilišta Ca Foscari iz Venecije te Regija Veneto).
Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020., a riječ je o nastavku projekta ArTVision.

Ukupna vrijednost projekta je 1.006.360,00 eura, od čega bespovratna sredstva EU iznose 855.406,00 eura. Proračun Primorsko-goranske županije iznosi 244.310,00 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 207.663,50 eura. Projekt se provodi od 1. siječnja 2018. do 30. rujna 2019. godine.ispiši stranicu ispiši stranicu