Novosti

>

10. 1. 2020

Obavijesti o radu Matičnih ureda Lovran, Čabar I Vrbovsko

Do popune radnog mjesta matičara u Matičnom uredu Čabar poslove vođenja državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra birača obavljati će Matični ured Delnice.


Matični ured Delnice stranke prima  svaki radni dan u vremenu od 8,30 do 14,00 sati.

Adresa Matičnog ureda Delnice je Delnice, Trg 138 brigade HV br. 4, a kontakt telefon 354-639.
   
U dogovoru s matičarom Matičnog ureda Delnice, kada to priroda posla bude zahtijevala, matičar Matičnog ureda Delnice uredovati će u Matičnom uredu Čabar.

O uredovnom danu stranke će biti obaviještene stavljanjem obavijesti na vrata Matičnog ureda Čabar i na mrežne stranice Primorsko-goranske županije.

Napominje se da se isprave iz državnih matica i evidencije o državljanstvu iz verificiranih upisa  mogu izdati  u bilo kojem matičnom uredu.

Za slučaj neke druge potrebe može se kontaktirati i Matični ured  Rijeka na slijedeće brojeve telefona:

354-320 matica rođenih
354-318 matica vjenčanih
354-316 matica umrlih
354-324 evidencija o državljanstvu

Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti  pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

Matični ured Lovran  u periodu od 13.  do  24. siječnja 2020. godine prima stranke u srijedu 15. i 22. siječnja 2020. godine u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

U slučaju potrebe isprave iz državnih matica i evidencije o državljanstvu iz verificiranih upisa  mogu se podignuti u bilo kojem matičnom uredu.

Za slučaj neke druge potrebe može se kontaktirati Matični ured Opatija na telefon broj 354-674  ili Matični ured  Rijeka na slijedeće brojeve telefona:

354-320 matica rođenih
354-318 matica vjenčanih
354-316 matica umrlih
354-324 evidencija o državljanstvu

Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti  pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

Do popune radnog mjesta matičara u Matičnom uredu Vrbovsko poslove vođenja državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra birača obavljati će Matični ured Delnice.

Matični ured Delnice stranke prima  svaki radni dan u vremenu od 8,30 do 14,00 sati.

Adresa Matičnog ureda Delnice je Delnice, Trg 138 brigade HV br. 4, a kontakt telefon 354-639.
   
U dogovoru s matičarom Matičnog ureda Delnice, kada to priroda posla bude zahtijevala, matičar Matičnog ureda Delnice uredovati će u Matičnom uredu Vrbovsko.

O uredovnom danu stranke će biti obaviještene stavljanjem obavijesti na vrata Matičnog ureda Vrbovsko i na mrežne stranice Primorsko-goranske županije.

Napominje se da se isprave iz državnih matica i evidencije o državljanstvu iz verificiranih upisa  mogu izdati  u bilo kojem matičnom uredu.

Za slučaj neke druge potrebe može se kontaktirati i Matični ured  Rijeka na slijedeće brojeve telefona:

354-320 matica rođenih
354-318 matica vjenčanih
354-316 matica umrlih
354-324 evidencija o državljanstvu

Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti  pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
ispiši stranicu ispiši stranicu