Novosti

>

10. 2. 2020

Održan prvi Tehnički sastanak EXCOVER projektnih partnera

Održan prvi Tehnički sastanak EXCOVER projektnih partnera U sklopu projekta EXCOVER („Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns and Sites of the Adriatic Area“ - „Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja“) održan je prvi tehnički sastanak projektnih partnera u Bologni (Italija), a na kojem su sudjelovali i predstavnici Upravnog odjela za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije.

Predmetni sastanak organiziran je s ciljem definiranja i razrade sadržaja predstojećeg Radnog paketa 4 u fokusu kojeg je razvoj alternativnih i održivih turističkih proizvoda koji bi valorizirali lokalnu baštinu odabranih područja s ciljem povećanja njegove prepoznatljivosti i privlačnosti krajnjim korisnicima - turistima.

Pored toga, razmatrani su načini uključivanja lokalnog stanovništva i kulturnih stručnjaka s odabranog područja koji bi inovativnim korištenjem dostupnih resursa postali kreatorima doživljaja u kulturnom turizmu. Turisti bi na taj načini dobili priliku doživjeti teritorij uz pomoć i vodstvo lokalne zajednice čime bi otkrili rute izvan onih uobičajenih dok bi mještani postali dijelom procesa razvoja i to ne samo u svojstvu dionika već i u svojstvu izvora kulturnih resursa, direktno odlučujući u kojem smjeru će im se lokalni turizam razvijati.

Projekt EXCOVER financiran je kroz INTERREG program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020., a ukupna mu je vrijednost 2.474.876,05 € od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 2.103.644,64 €.

Uz Primorsko-goransku županiju, u projektu sudjeluju još i Razvojna agencija Ličko-senjske županije kao nositelj, te kao partneri Sveučilište u Zadru, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Zajednica općina Carnia iz Italije, Alma Mater Studiorum - Sveučilište u Bologni, Sveučilište u Udinama, Općina Rive d’Arcano, Delta 2000 Societa Consortile a R.L., Općina Campobasso te  Nacionalni park Sasso Simone i Simoncello. Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2019. te će trajati do 30. lipnja 2021. godine.

ispiši stranicu ispiši stranicu