Novosti

>

11. 2. 2020

Dječja olimpijada povodm obilježavanja dana 112

Dječja olimpijada povodom dana 112 Povodom obilježavanja Europskog dana broja 112 u OŠ „Nikola Tesla“ u Rijeci održana je „Dječja olimpijada“ na temu zaštite i spašavanja, s ciljem da se djecu educira o mogućim ugrozama i usvajanju novih vještina korisnih u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Područni ured civilne zaštite Rijeka organizirao je događaj u kojem su sudjelovali i predstavnici svih operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije (Područni ured civilne zaštite Rijeka, Policijska uprava primorsko – goranska, Društvo crvenog križa PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka i Delnice, Javno vatrogasna postrojba Grada Rijeke i dr).

U edukacijama i igrama  sudjelovalo je oko 600 učenika (27 razreda) škole. Cilj je da se kod mladih razvije želja kako bi se kasnije kao volonteri mogli uključiti u sustav civilne zaštite. 

Načelnik Stožera civilne zaštite Primorsko – goranske županije Marko Boras-Mandić istaknuo je da su operativne snage iz sustava civilne zaštite Primorsko – goranske županije spremne da u slučaju većih nesreća/katastrofa svim svojim raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima odgovore na krizne situacije. „Kontinuiranom edukacijom i uvježbavanjem operativnih snaga nastoji se podignuti razina efikasnosti koja je od iznimne važnosti u pogledu poduzimanja potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica, a radi žurne normalizacije života na području nastanka izvanrednog događaja“ istaknuo je Boras Mandić.

Događaju je prisustvovao i pomoćnika ministra unutarnjih poslova i čelna osobe Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH Damir Trut, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka Matko Škalamera i pročelnik Ureda županije Goran Petrc sa suradnicima. 

 

ispiši stranicu ispiši stranicu