Novosti

>

24. 3. 2020

Obavijest o radu matičnih ureda

Zbog proglašenja epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19) od 24. ožujka 2020. godine do daljnjega NE RADE slijedeći matični uredi na području Primorsko-goranske županije.


MATIČNI URED BAKAR i MATIČNI URED KRALJEVICA

Za navedene matične urede stranke mogu kontaktirati Matični ured Rijeka na tel. 354-320 (matica rođenih), 354-318 (matica vjenčanih), 354-316 (matica umrlih) ili 354-324 (evidencija o državljanstvu) ili putem e-adrese  mu.rijeka@pgz.hr
 
ili Matični ured Crikvenica na tel. 354-415 ili putem e-adrese mu.crikvenica@pgz.hr

MATIČNI URED LOVRAN i MATIČNI URED MATULJI


Za navedene matične urede stranke mogu kontaktirati Matični ured Opatija na tel. 354-674 ili 701-197 ili putem e-adrese mu.opatija@pgz.hr

MATIČNI URED MALINSKA


Za navedeni matični ured stranke mogu kontaktirati Matični ured Krk na tel. 354-345 ili putem e-adrese mu.krk@pgz.hr

MATIČNI URED NOVI VINODOLSKI

Za navedeni matični ured stranke mogu kontaktirati Matični ured Crikvenica na tel. 354-415 ili putem e-adrese mu.crikvenica@pgz.hr

MATIČNI URED CRES

U slučaju potrebe stranke mogu kontaktirati Matični ured Mali Lošinj na tel. 354-658 ili putem  e-adrese mu.malilosinj@pgz.hr

ispiši stranicu ispiši stranicu