Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe

Političke stranke, nositelji lista grupe birača, odnosno kandidati dužni su dostaviti izvješća, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe na  slijedećim obrascima:
  • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (Obrazac IZ-DP)
  • Izvješće o troškovima (rashodima) izborna promidžbe (Obrazac IZ-TP)

Navedena izvješća predaju se osobno ili putem pošte preporučeno najkasnije do 11.05. do 24.00 sata.

Isto tako, navedena izvješća zajedno s Izvješćem o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (Obrazac IZ-MO) potrebno je objaviti na svom web-u ili lokalnom tisku najkasnije do 13.05 do 24.00 sati.

Obzirom na navedene rokove organizirat će se dežurstvo u subotu, 11.05. vremenu od u razdoblju od 8.00 do 16.00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, na adresi Adamićeva 10, soba 605.

Kandidati koji se biraju za članove Županijske skupštine, Župana i njegovog zamjenika izvješća IZ-TP i IZ-DP mogu dostaviti osobno Županijskom izbornom povjerenstvu u prethodno navedenom razdoblju, dok nakon toga može se poslati preporučeno poštom.

Materijali:

ispiši stranicu ispiši stranicu