180. Kolegij Župana - 13. ožujka 2017.

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine
 2. Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine
 3. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu proračunskih sredstava Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije planiranih na poziciji programa: 420601 "Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite" i
 4. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 5. Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 6. a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje
 7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vicenzo, Grad Rab
 9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
 10. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
 11. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispred restorana Bevanda, Zert, Grad Opatija
 12. Informacija o inicijativi Pametnih otoka
 13. a) Informacija o provedbi projekta povezivanja Poslovne zone Kunfin i Radne zone Marišćina
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za 2017. godinu za provedbu projekta povezivanja poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina
 14. Informacija o školskim sportskim dvoranama školskih ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 15. a) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 16. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2017. godini
 17. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 18. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji za 2016. godinu
 19. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 20. Informacija o statusu projekta "Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana'"
 21. Nacrt prijedloga Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko–goranske županije za razdoblje 2017.- 2020.
 22. Prijedlog sporazuma o zajedničkom financiranju državne brzobrodske linije 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno
 23. Razmatranje prijedloga izmjene Društvenog ugovora trgovačkog društva "Kanal Ri " d.o.o.
 24. a) Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Igoru Mareniću
  b) Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Sari Kolak

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu