1. Kolegij Župana - 29.5.2017.

Dnevni red

 1. a) Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske  županije za 2016. godinu
  b) Izvještaj o radu upravnih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 2. Izvješće o financijskom poslovanju osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska  županija u 2016. godini
 3. Izvješće o financijskom poslovanju srednjih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska  županija u 2016. godini 
 4. Izvješće o financijskom poslovanju učeničkih domova kojima je osnivač Primorsko-goranska  županija u 2016. godini 
 5. Izvješće o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini
 6. Informacija o poslovanju centara za socijalnu skrb u 2016. godini
 7. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2016. godini
 8. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2016. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija)
 9. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2016. godini
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta "Thalassotherapie" Opatija - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
 11. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju:
  a) članova Školskog odbora Osnovne škole Bakar
  b) člana Školskog odbora Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj
  c) člana Školskog odbora Prometne škole, Rijeka
  d) člana Školskog odbora Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci, Rijeka
 12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta: 
  - Hotelijersko-turističke škole, Opatija
  - Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka,
  - Ugostiteljske škole, Opatija
 13. Prijedlog I. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01. 01. do 30. 04. 2017.
 14. Prijedlog odluke o odabiru i rasporedu sredstava za  sufinanciranje projekata unapređenja i razvoja lovstva i projekata razvoja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 15. Završno izvješće o provedbi EU projekta "Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda" (Mala barka)
 16. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu