100. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za srpanj - kolovoz 2019. godine
 2. Prijedlog odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 3. Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019.-2022.
 4. Nacrt
  a) prijedloga srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine
  b) prijedloga plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko–goranske županije za 2020. godinu - za savjetovanje s javnošću -
 5. Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko–goranske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d.
 6. Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu – Interreg Adrion „Socijalna uključenost marginaliziranih skupina kroz cjeloživotno učenje i povezanost s tržištem rada“ (SMG4LM)
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava Program 4206 “Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“, A 420601 dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“
 8. Prijedlog odluke o određivanju službenika za rad u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine
 9. Informacija o radu sustava županijskih lučkih uprava čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu