105. KOLEGI ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za rujan 2019. godine
 2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanje Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godine
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže pod Crikvun, Pero 1, Njivice, Općina Omišalj
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na Odluku o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom “Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije”, broj kk.10.1.3.03.0015
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta „Thalassotherapie“ Opatija
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Thalassotherapie Opatija-specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
 9. Prijedlog rasporeda sredstava za ulaganja u objekte Kliničkog bolničkog centra Rijeka
 10. a) Financiranje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u I. polugodištu školske 2019./2020. godine
  b) Financiranje pomoćnika u nastavi vlastitim izvornim sredstvima Primorsko-goranske županije u I. polugodištu školske 2019./2020. godine
 11. a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran
  b) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj
  c) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ Kastav
 12. Prijedlog zaključka o sudjelovanju Primorsko-goranske županije u projektu „Mjesto susreta – dnevni centar za starije osobe i beskućnike u brdsko-planinskom području“
 13. Informacija o prijedlogu za pokretanje postupka zamjene nekretnina u suvlasništvu Primorsko-goranske županije i Općine Ravna Gora
 14. Informacija o provedbi aktivnosti na projektu Arca Adriatica
  a) Izrada Baze i Virtualnog muzeja pomorske baštine Arca Adriatica
  b) Akademija tradicijskih pomorskih zanata i vještina
 15. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Darko Marčelja, dr.med., djelatnost obiteljske (opće) medicine
 17. Dodatak II. sporazumu o financiranju pripremnih radova i imovinsko-pravne pripreme II. i III. dionice ceste Z 5025 Rujevica - Marčelji od 11.07.2007.
 18. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
 19. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
 20. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
 21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na izmjene godišnjih programa rada i razvoja luka i financijskih planova za 2019. godinu
 22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji
 23. Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu