106. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 2, Njivice, Općina Omišalj
 3. Nacrt prijedloga:
  a) Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine
  b) Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 4. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 5. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe
  • mr.sc. JADRANKA KOMADINA GAČIĆ, dr.med., općina Viškovo, djelatnost obiteljske (opće) medicine
 6. Prijedlog Odluke o popisu imovine i obveza Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinj, za pokretanje postupka ishođenja rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje posebnog programa obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju za zanimanje „pomoćni vrtlar – TEŠ“
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Crikvenica za zaključivanje I. aneksa ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Selce, ev. br. nabave: ev-n-02/18
 10. Prijedlog odluke o imenovanju člana Povjerenstva za izbor direktora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu