107. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine
 2. Prijedlog odluke o IX. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 3. Prijedlog rasporeda sredstava za izradu programa tranzicije Cresko-lošinjskog otočja prema čistoj energiji u sklopu inicijative „Čista energija za EU otoke“
 4. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Županijske lučke uprave Cres
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Ugovora o sufinanciranju radova na projektu rekonstrukcije i dogradnje luke Punat – operativna obala 2.1. i gat „K“
 6. Prijedlog odluke o odabiru prijavitelja za dodjelu i postavljanje električnih ograda u projektu Carnivora Dinarica, u ponovljenom javnom natječaju
 7. Razmatranje ponude korištenja prava prvokupa nekretnina na otoku Male Orjule
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka za izvođenje osnovnog glazbenog obrazovanja za instrument violina, u Područnom odjelu Krk
 9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Adrismartfish“ u okviru programa suradnje interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.
 10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Arca Adriatica“ u okviru programa suradnje interreg V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020.
 11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Carnivora diarica“ u okviru programa suradnje interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu