108. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za listopad 2019. godine
 2. Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko- goranske županije
 3. Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 4. Nacrt prijedloga Odluke o sklapanju Sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog programa javnih potreba u sportu Primorsko- goranske županije za 2020. godinu.
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 8. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 9. Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 10. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 11. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađenju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj
 12. Prijedlog plana djelovanja civilne zaštite Primorsko-goranske županije
 13. Informacija o provedbi školske sheme u školskoj 2019./2020. godini
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinj za pokretanje zemljišnoknjižnog postupka radi brisanje društvenog vlasništva i upis prava vlasništva škole
 15. Prijedlog projekta „Argos“
  - Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu za kandidaturu na 2. poziv za dostavu projektnih prijedloga (strateški poziv) u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.
 16. Prijedlog odluke o rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara
 17. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Lidija Primorac, dr.med., djelatnost obiteljske (opće) medicine
 18. Prijedlog odluke o X. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 19. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 20. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje neophodnih radova na objektima osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu