11. Kolegij župana - 28.8.2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko–goranske županije za  razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za potpisivanje Sporazuma o suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike za projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000"
 4. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi programa pomoć u kući na području Grada Bakra u 2017. godini
 5. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Mali Kartec" Krk 
 6. Prijedlog odluke o II. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 7. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi programa pomoć u kući na području Grada Vrbovskog u 2017. godini
 8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za financiranje uređenja i opremanja Društvenog doma za djecu i mlade u Općini Fužine
 9. a) Informacija o prvoj raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i održavanje lučke podgradnje u 2017. godini
 10. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Nurka Rus", djelatnost zdravstvene  njege u kući - općina Vrbnik
 11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Alemka Čajkovski, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području općine Kostrena
 12. Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Claustra +- Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum"
 13. Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Refresh - Rural Revitalization for Cultural Heritage"
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji južnog lukobrana u luci Ilovik evidencijski broj: 6/mv/2017

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu