110. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. a) Informacija o inicijativama za izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko- goranske županije
  b) Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 2. a) Informacija o pokretanju postupka proglašavanja zaštićenog područja Park- šuma Japlenški vrh
  b) Nacrt prijedloga Izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašavanja i upravljanje Japlenškim vrhom kao zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma
 3. Nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko- goranske županije
 4. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Primorsko- goranske županije
 6. a) Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2018. godini
  b) Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 7. a) Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu b) Prijedlog odluke o III. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
  c) Prijedlog rasporeda sredstava Općini Fužine za popravak turističkog broda
 8. Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda – školskog kurikuluma osnovnih i srednjih škola u 2019. godini
 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 10. Prijedlog odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 11. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.
 12. Prijedlog pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe
 13. Informacija o namjeri darovanja suvlasničkog dijela nekretnine Vinodolskoj općini (k.č.br. 9489/1, zk.ul. 806, k.o. Grižane)
 14. .a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–uvala Englez (k.o. Mali Lošinj)
  b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od uvale Englez do rta Križa (k.o. Mali Lošinj)
  c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od rta Križa do utvrđene GPD ispred k.č. 9894/181 (k.o. Mali Lošinj)
  d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od utvrđene GPD ispred k.č. 9894/181 do prolaza Most (k.o. Mali Lošinj)
  e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Ilovik-od utvrđene GPD do rta Gaber (k.o. Veli Lošinj)
  f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra – uvala Žrnovnica (k.o. Ledenice)
  g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra- pojas Lojp Lopar – rt Lopižina (k.o. Lopar) h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga pomorskog dobra – pojas luka rk-Punta de galletta (k.o. Krk-grad)
 15. a) Informacija o produžetku trajanja projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko- goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for intERurban low carbon MOBility“
  c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u upravljački odbor projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for interurban low carbon MOBility“
  d) Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Enernetmob: mediterranean interregional electromobility neworks for intermodal and interrurban low carbon transport systems“ e) Prijedlog sporazumnog raskida Sporazuma broj S003/07/2018 o provedbi projekta „Enernetmob: mediterranean interrgional electromobility networks for intermodal and interrban low carbon transport system“
 16. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za potrebe procesa programiranja u programu prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027.
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu