111. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog plana o izmjeni i dopuni Plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 2. Nacrt prijedloga odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za općine i gradove na području Primorsko-goranske županije
 3. Nacrt prijedloga Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2020. godini
 4. Nacrt prijedloga Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje dijela podmorskih kanalizacijskih cjevovoda Osor, Grad Mali Lošinj
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog ispusta koncentrata iz desalinizatora Unije, te usisa morske vode prema desalinizatoru Unije, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 7. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres
 8. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
 9. Informacija o poslovanju gospodarstva Primorsko-goranske županije u 2018
 10. Prijedlog odluke o dodatnom financiranju županijske i državne razine natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola
 11. Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova u 2019. godini
 12. a) Izvješće o provedbi natječaja za najbolje inovacije u 2019. godini b) Prijedlog odluke o izboru osoba i raspodjeli sredstava za sufinanciranje inovacija bespovratnim poticajnim sredstvima u 2019. godini
 13. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
  a) Srednje talijanske škole - Rijeka,
  b) Pomorske škole, Bakar,
  c) Prirodoslovne i grafičke škole, Rijeka,
 15. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa 4208 "Investicije u zdravstvenu infrastrukturu" k 420802 "ulaganje i opremanje objekata"
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za zaključivanje II. aneksa ugovora o građevinskim radovima u prvoj fazi na izgradnji lukobrana i obale – luka Povile, evidencijski broj: ev-03-2018

  Zapisnik s donesenim odlukama
ispiši stranicu ispiši stranicu