112. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za studeni 2019. godine
 2. a) Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 3. faze: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko- goranske županije u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju nadogradnja objekta Park ll i kuhinja c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj na odluku o odabiru u postupku javne nabave „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinje Lječilišta Veli Lošinj“ d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanju obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije temeljem ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Parka ll i kuhinje lječilišta Veli Lošinj u razdoblju od 2019. do 2021. godine
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko- goranske županije
 5. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u Primorsko-goranskoj županiji
 6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Strateškog plana unutarnje revizije u korisnicima proračuna iz nadležnosti Primorsko-goranske županije u sustavu zdravstva, Službe unutarnje revizije Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019-2021. g.
 7. Prijedlog Pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o unutarnjoj reviziji u korisnicima proračuna iz nadležnosti Primorsko-goranske županije u sustavu zdravstva
 8. Prijedlog godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini
 9. Izvješće o požarnoj sezoni i provedbi Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 10. Nagrađivanje kvalitete u sportu Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za izgradnju kružnog toka sa sanacijom privoza ŽC 5125, lokalitet Punat
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ na odluku o stjecanju imovine
 13. Prijedlog II. izmjena Plana državnih potpora i potpora male vrijednosti PGŽ za 2019. godinu“
 14. Prijedlog odluke o dodjeli stipendija županijskim stipendistima u akademskoj 2019./2020. godini
 15. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za potpore provedbi aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini
 16. Prijedlog raspodjele sredstava za nabavku nagrada u akciji "Motociklom u život"
 17. a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika Primorsko- goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „EXCOVER“ b) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u upravljačkom odboru projekta „EXCOVER“
 18. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko- goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu future 4.0 b) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u upravljačkom odboru projekta future 4.0
 19. a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika Primorsko- goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „JOINT_SECAP“ b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u upravljačkom odboru projekta „JOINT_SECAP“
 20. Prijedlog izmjene i dopune Upute o provođenju procedure obračuna i naplate prihoda Primorsko-goranske županije
 21. Prijedlog II. izmjena Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 22. a) Prijedlog odluke o III. izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu b) Prijedlog odluke o IV. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu