113. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir javnih potreba u području tehničke kulture u 2020. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava javnog natječaja za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2020. godini
 2. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2020. godini
 3. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2020. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenu programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2020. godini
 4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 6. Davanje suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka na: a) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu „Usluga izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor guvernerove palače u Rijeci“,
  b) sklapanje ugovora za uslugu izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače u Rijeci
 7. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019.
 8. Prijedlog Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2020
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave: „Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ za 2020.godinu, ispostave Rab i Mali Lošinj“
 10. Informacija o projektu „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ kk.08.1.1.02.0013 financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 11. Informacija o uspostavi regionalnih centara kompetentnosti
 12. Informacija o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu na području Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije udrugama nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije.
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o zaštitnom znaku Ljekarne Jadran
 15. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č. br. 1866/2 i 1907/18, zk.ul.br. 718, k.o. Vrbovsko u korist vode Vrbovsko d.o.o.
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Ustanova za zdravstvenu skrb – Adria Medic za medicinu rada, djelatnost medicine rada
 17. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Darko Kučan, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine
 18. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Đurđica Kalčić, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
 19. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • mr.sc. Gordana Domika, dr.med., djelatnost zdravstvene zaštite žena
 20. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Jelisava Gršković Volarić, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
 21. Prijedlog odluke o prestanku koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – Nevenka Skendžić, djelatnost zdravstvene njege u kući
 22. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Petra Jurišić, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
 23. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Tatjana Margan, univ.mag.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine
 24. Informacija o provedbi programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2019.godinu
 25. Prijedlog odluke o dodjeli potpore za korištenje šumskog zemljišta iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za:
  a) zaključeni dodatak ugovoru o sufinanciranju „dogradnja luke Povile – I. faza“ u 2019. godini, broj 15 – pom/2019
  b) zaključivanje II. dodatka ugovoru o sufinanciranju „dogradnja luke Povile – I. faza“ u 2019. godini, broj: 15 – pom/2019
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu