114. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 2. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata na Javni poziv za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini
 3. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2020. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode te civilne zaštite u 2020. godini
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koja se provode od 01.01.- 30.06 2020. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koja se provode od 01.01. - 30.06 2020. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa prijavljenih na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja i drugih događanja koja se prove od 01.01.-30.06.2020. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju
 5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini
 6. Izvješće o provedbi projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna:
  a) „MOSES: MARITIME AND MULTIMODAL TRANSPORT SERVICES BASED ON EA SEA WAY PROJECT“
  b) "ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORK FOR INTERURBAN LOW CARBON MOBILITY“
  c) „ENERNETMOB: MEDITERRANEAN INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORKS FOR INTERMODAL AND INTERURBAN LOW CARBON TRANSPORT SYSTEMS“
 7. Izvješće o provedenim aktivnostima projekta „Županija – prijatelj djece” za 2018. godinu
 8. Informacija o statusu ugovora u vezi s udruživanjem novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2019. godini
 9. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku o proširenju djelatnosti hiperbarične medicine (Baro medicine) Thalassotherapiji Crikvenica
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog upute o vrednovanju i praćenju rezultata završenih kapitalnih ulaganja u ustanove školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 14. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br.1252/2, k.o. Crikvenica, HEP operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
 15. Razmatranje prijedloga za postavljanje bazne stanice mobilne mreže na krovu zgrade Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Malom Lošinju
 16. Razmatranje ponude korištenja prava prvokupa nekretnina u Nacionalnom parku Risnjak
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu