116. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za prosinac 2019. godine
 2. Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Primorsko-goranske županije za 2018. Godinu
 3. Prijedlog plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 4. Prijedlog plana nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u 2020. godini
 5. Prijedlog upute o postupanju upravnih tijela Primorsko-goranske županije prilikom planiranja, dodjele i izvještavanja o državnim potporama i potporama male vrijednosti
 6. a) Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Primorsko-goranske županije
  b) Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu postrojbe civilne zaštite na području Primorsko–goranske županije
  c) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko–goranske županije
  d) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite na području Primorsko–goranske županije
 7. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2020. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i projekata iz područja zdravstva u 2020. godini
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Rab na Odluku o sklapanju Sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Rab-Mundanije
 9. Prijedlog odluke o darovanju umjetničkog djela (skulpture) Muzeju moderne i suvremene umjetnosti
 10. Razmatranje ponude prava prvokupa nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (tri stana u zgradi Pomorske škole u Malom Lošinju)
 11. Financijski plan i plan i program rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 12. Financijski plan i plan i program rada Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 13. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za prosinac 2019. godine
 14. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu