117. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga izmjena i dopune Statuta Primorsko-goranske županije
 2. a) Informacija o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  b) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 3. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 4. Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu TD Rea Kvarner, Regionalne energetske agencije Primorsko-goranske županije d.o.o.
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2020. godini
 6. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije u 2020. godini
 7. Prijedlog odluke o financiranju županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj 2019./2020. ž godini
 8. a) Financiranje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u II. polugodištu školske 2019./2020. godine
  b) Financiranje pomoćnika u nastavi vlastitim izvornim sredstvima Primorsko- goranskoj županiji u II. polugodištu školske 2019./2020. godine
 9. a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Krk
  b) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj Waldorfskoj školi
  c) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Srednjoj Trgovačkoj i tekstilnoj školi Rijeka
 10. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata za razdoblje srpanj– prosinac 2019. godine: a) JOINT_SECAP
  b) EXCOVER
  c) BLUEISLANDS
  d) FUTURE 4.0
 11. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine
 12. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i drvne industrije i lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja u 2020. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja te odabir krajnjih korisnika u 2020. godini
  d) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz područja šumarstva i drvne industrije i lovstva te odabir krajnjih korisnika u 2020. godini
 13. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“
 14. Davanje mišljenja na
  a) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija
  b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija
 15. Razmatranje ponude korištenja prava prvokupa nekretnina u Gradu Bakru
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – Jasna Pavačić, djelatnost zdravstvene njege u kući
 17. Prijedlog odluke o prestanku koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – Dijana Ban, djelatnost zdravstvene njege u kući
 18. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2020. godini
 19. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
 20. Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu Ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
 21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Rab na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet "Godišnja nabava lijekova za 2020. godinu"
 22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmete nabave:
  a) laboratorijski potrošni materijal za uređaje u vlasništvu DZ PGŽ, po grupama. grupa 1: laboratorijski potrošni materijal za hematološke brojače SYSMEX
  b) laboratorijski potrošni materijal uz najam uređaja, po grupama. grupa 6: laboratorijski potrošni materijal za biokemijske analizatore uz najam uređaja
 23. Prijedlog Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2020. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu