118. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2020. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini
 3. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2020. godini
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za 2020. godinu
 6. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava program 4206 “sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“, a 420607 „ostali programi edukacije i prevencije“ - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava program 4207 “Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard“, a 420705 „poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda“ – Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o financiranju programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u drugom polugodištu školske 2019./2020. godine
 9. Polugodišnje izvješće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije o provedbi projekta “jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije” za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
 10. Izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za razdoblje do 31. prosinca 2019.
 11. Izvješće o provedbi projekata Prirodoslovnog muzeja Rijeka za razdoblje do 31. prosinca 2019.
 12. Izvješće o postupanju ustanova / trgovačkih društava po obvezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama
 13. Izvješće o provedbi projekta „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“ za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine
 14. Izvješće o provedbi projekta „REFREsh – Ruralna revitalizacija kulturne baštine“ za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine
 15. Izvješće o provedbi projekta „Artvison+ - unapređivanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture“ za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine
 16. Izvješće o provedbi projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine
 17. Izvješće o provedbi projekta „HERCULTOUR – HERA oznaka kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine
 18. Izvješće o provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine
 19. Izvještaj o provedbi međunarodne/međuregionalne suradnje Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 20. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 21. 21. Izvješće o provedbi projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna:
  a) »Arca Adriatica – zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine«
  b) »Adri.Smartfish – valorizacija malog ribarstva uzduž jadranske obale u okviru njegove održivosti«
  c) »Carnivora Dinarica - prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima«
 22. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju kvalitete kulturnog stvaralaštva
 23. Informacija o provođenju Sporazuma o poslovnoj suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
 24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „REFRESH – Rural Revitalization for Cultural Heritage“
 25. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe • Melita Vičević, dr.med.dent., djelatnost dentalne medicine
 26. Informacija o statusu prilagodbe poslovnih informacijskih sustava ustanova u zdravstvu Primorsko–goranske županije
 27. Informacija o donošenju Odluke o imenovanju predsjednika i članova stručnih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece i učenika u osnovnim i srednjim školama
 28. a) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Županije u zajedničku Komisiju za raspoređivanje organizacijskih viškova u srednjoškolskim ustanovama
  b) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Županije u zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove u osnovnim školama
 29. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi vinodolski za zaključivanje III. dodatka ugovoru o sufinanciranju „Dogradnja luke Povile – I. faza“ u 2019. godini, broj: 15 – pom/2019
 30. Nacrt prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu