119. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji lukobrana u luci otvorenoj za javni promet Rovenska – bazen 1 u Velom Lošinju, ev.br.nabave: 70/JN/2019
 3. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini
 4. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava županijskim domovima socijalne skrbi u 2020. godini
 5. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ i domu „Marko A. Stuparić“ u 2020. godini
 6. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije za djecu s područja Gorskog kotara u 2020. godini
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za podmirenje troškova zakupa doma „Marko A. Stuparić“- dislocirane jedinice Cres u 2020. godini
 8. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava Psihijatrijskoj bolnici Rab za provedbu programa: 4206 "Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge " A 420602 "Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite"
 9. a) Izvješće o radu zajedničkog županijskog povjerenstva za viškove i manjkove u osnovnim školama za I polugodište školske godine 2019./2020.
  b) Izvješće o radu zajedničke županijske prosudbene komisije za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje organizacijskih viškova u srednjoškolskim ustanovama za I polugodište školske godine 2019./2020.
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije
 11. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za siječanj 2020. godine
 12. Informacija o prijavi projekata „ITH4CA - inovativne tehnologije za dekarbonizaciju otoka“„ISLANDER-Zero - ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetskih sustava“ na natječaj u okviru programa Obzor2020 - dekarbonizacija energetskih sustava na otocima (LC-SC3-ES4-2020)“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu