12. Kolegij župana - 11.9.2017.

Dnevni red

 1. a) Nacrt prijedloga odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabranih s liste grupe birača
  b) Nacrt prijedloga odluke o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
 4. Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2017. godini
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji
 6. Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave Novi Vinodolski "II. faza rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica-Ribarska luka i gatovi"
 7. Prijedlog odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Krk na I. Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu
 9. Prijedlog odluke o šestom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 10. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - Mirjana Pancić, djelatnost medicine rada na području Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o dodjeli potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 12. Prijedlog izmjene rasporeda proračunskih sredstava za financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe
 13. Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu "Mladi za Gorski kotar"
 14. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva gradovima i općinama za podnošenje prijava za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir gradova i općina za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ljekarni Jadran Rijeka za prodaju stana u Delnicama
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti dijelu osnovnih škola na visinu iznosa povećanih troškova obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lječilišta Veli Lošinj na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave "Radovi rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj"
 18. Prijedlog izmjene Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu Programa 4206 "SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE" A 420607 "OSTALI PROGRAMI EDUKACIJE I PREVENCIJE"
 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za potpisivanje Ugovora o financiranju za projekt "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. Faza)"
 20. Davanje mišljenja na prijedlog rasporeda sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s osnova pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode - mraz
 21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu